Планови објављени од 1. јануара 2006. до данас 

Назив елабората

Датум усвајања
Објављ. у Служб. гласилу
Шифра плана
ПГР подручја Градске општине Пантелеј - I фаза - - 17-PGR-10
ПГР подручја Градске општине Нишка бања - I фаза - - 16-PGR-10
ПГР подручја Градске општине Црвени Крст - I фаза - - 42-PGR-10
ПГР подручја Градске општине Палилула - I фаза - - 18-PGR-10
ПГР подручја Градске општине Медијана 18.09.2012. - 15-PGR-10
ПДР складишно дистрибутивног центра "МАЛФОРД" - - 51-I-08
ПДР КВАРТА "СВРЉИШКА" у Нишу - - 37-S-08
ПДР дела насеља Брзи Брод "ЉУБОМИРА НЕДЕЉКОВИЋА - ЈУГ" - - 35-S-08
ПДР дела насеља Брзи Брод "ЉУБОМИРА НЕДЕЉКОВИЋА - СЕВЕР" - - 35-S-08
Измене и допуне ПДР комплекса сервиса и складишта на потезу "БУЛЕВАР МЕДИЈАНА - БАЊСКА РАМПА" у Нишу - - 24-I-09

Измене и допуне ПДР "Трг радничких савета - југ" у Нишу

23.12.2010.

93/10

04-V-08

Измене и допуне ПДР булевара Светог Цара Константина од Габровачке реке до раскрснице код Нишке Бање у Нишу

23.12.2010.

93/10

25-U-09

Измене и допуне ПДР дела булевара Медијана у Нишу

23.12.2010.

93/10

23-U-09

ПДР блока "Струмска" на кеју Кола српских сестара у Нишу

23.12.2010.

93/10

9-P-18

ПДР улице Ђорђа Љубинковића у насељу Делијски вис у Нишу

23.12.2010.

93/10

19-U-09

Измена и допуна плана детаљне регулације насеља "9. мај" за улицу Добродолску у Нишу

23.12.2010. 93/10 7-U-10

Измене и допуне ПДР „Трг Краља Александра ујединитеља - југ”

28.10.2010.

76/10

12-S-09

ПДР за део улице „12. бригаде” у Нишу

28.10.2010.

76/10

30-U-09

ПДР меморијалног парка „Војничко гробље” на Делијксом Вису

20.09.2010.

67/10

22-R-09

ПДР Матејевачког пута од Сомборске до петље на аутопуту у насељу „Доња Врежина” у Нишу

20.09.2010.

67/10

03-U-09

ПДР улице Габровачки пут од улице Душана Поповића у Нишу

20.09.2010.

67/10

02-U-09

ПДР целина А2, Б2, В, Г, Д, и Ђ у насељу Београд Мала у Нишу

01.06.2010.

38/10

42-S-08

Измене и допуне ПДР дела насеља „Паси Пољана” у Нишу

03.03.2010.

11/10

15-S-09

ПДР Новопланиране улице на десној обали Нишаве од Железничког до Медошевачког моста у Нишу

03.03.2010.

11/10

1-U-09

ПДР улице Војводе Мишића од улице Вожда Карађорђа до булевара Немањића у Нишу

03.03.2010.

11/10

7-U-09

ПДР реконструкције постојећег далековода 110 kv од ТС 400/220/110 kv „Ниш 2” до ТС 110/35 kv „Ниш 1” са увођењем у ТС 110/10 kv „Ниш 8” у Нишу

14.12.2009.

83/09

10-E-09

ПДР улице Новоселске (од Улице облачинске до Улице пасјачке, у насељу „Ледена Стена") у Нишу

12.11.2009.

76/09

30-U-07

ПДР спортско-рекреативног центра „Ратко Јовић” у Нишу

12.11.2009.

76/09

55-R-09

Измене и допуне ПДР центра насеља „Палилула - југ” у Нишу

25.09.2009.

66/09

59-U-07

ПДР 9 улица на подручју насеља „Горица” у Нишу

25.09.2009.

66/09

52-U-07

ПДР дела простора „Дуваниште 3” у Нишу

25.09.2009.

66/09

14-S-07

ПДР јужне паралелне саобраћајнице у зони петље „Комрен” у Нишу

25.09.2009.

66/09

06-U-07

ПДР стамбеног блока „Светопреображенска” у Нишу

25.09.2009.

66/09

17-S-08

ПДР комплекса „ЈУГОИСТОК” у РЗ „север” у Нишу

18.06.2009.

48/09

55-I-07

ПДР рекреативни центар „ЛОЗНИ КАЛЕМ” у Нишкој Бањи

18.06.2009.

48/09

09-R-08

ПДР мерно рег. станице „МИЛКА ПРОТИЋ”

18.06.2009.

48/09

21-Gs-08

Измене и допуне ПДР "СОМБОРСКА - ЦЕНТАР" у Нишу

25.03.2009.

20/09

22-C-08

ПДР улица и прилаза у насељу "Бубањска долина" у Нишу

25.03.2009.

20/09

30-U-08

Измене и допуне ПДР СЕВЕРНОГ ДЕЛА НАСЕЉА "ДУВАНИШТЕ 3" У НИШУ

25.03.2009.

20/09

33-E-06

ПДР комплекса "ЈУГОПРОМЕТ"

18.02.2009.

9/09

23-I-08

Измене и допуне ПДР "СТАРА ЖЕЛЕЗНИЧКА КОЛОНИЈА - РАСАДНИК"

18.02.2009.

10/09

39-T-08

Измене и допуне ПДР стамбеног насеља. "ГОРИЦА - СЕВЕР" у Нишу

18.02.2009.

9/09

27-S-08

ПДР МЕРНО РЕГ.СТАНИЦЕ "ЛЕДЕНА СТЕНА"

18.02.2009.

10/09

20-Gs-08

ПДР МЕРНОГ РЕГ. СТАНИЦА "РАТКО ЈОВИЋ"

18.02.2009.

10/09

19-Gs-08

ПДР комплекса ОШ "ДУШКО РАДОВИЋ"

18.02.2009.

10/09

13-Sh-08

Измене и допуне ПДР ДЕСНЕ ОБАЛЕ НИШАВЕ

18.02.2009.

9/09

28-S-08

ПДР пруге НИШ - ДИМИТРОВГРАД, деоница ЦРВЕНИ КРСТ - ПРОСЕК у коридору аутопута Е-80

18.02.2009.

9/09

65-U-07

ПДР улице МИЛАНА БАКИЋА од ул. Змаја од Ноћаја до ул. Бубањске у Нишу

18.02.2009.

9/09

51-U-07

ПДР ТРИ УЛИЦЕ И ТРГА У НАСЕЉУ "БРЗИ БРОД" У НИШУ

18.02.2009.

10/09

24-S-08

ПДР ЧЕТИРИ УЛИЦЕ И ДЕЧИЈЕГ ПАРКА У НИШКОЈ БАЊИ

18.02.2009.

9/09

08-U-07

ПДР УЛИЦЕ ГОРИЧКЕ од ул. Дебарске до ул. Његошеве у НИШУ

18.02.2009.

10/09

18-U-08

ПДР УЛИЦЕ НА ЛЕВОЈ ОБАЛИ ГАБРОВАЧКЕ РЕКЕ (СЕЛИЧЕВИЦА) У НИШУ

18.02.2009.

9/09

228-U-04

ПДР ЧЕТИРИ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ "ЛЕДЕНА СТЕНА" У НИШУ

03.11.2008.

96/08

01-U-06

ПДР стамбеног насеља "ГОРЊА ВРЕЖИНА - ЗАПАД" у Нишу

03.11.2008.

97/08

40-S-07

ПДР дела насеља "ШЕЋЕР МАЛА - ГОСПОДСКА" јужно од улице 7. јули у Нишу

03.11.2008.

98/08

29-S-07

ПДР комплекса "РИСТИЋЕВА - ЈУГ" у Нишу

03.11.2008.

97/08

38-I-07

ПДР дела насеља "ШЕЋЕР МАЛА" северно од улице 7. јули у Нишу

03.11.2008.

97/08

28-S-07

ПДР дела подручја МК "БРАНКО БЈЕГОВИЋ" ЈУЖНО од улице ПРИБОЈСКЕ у Нишу

03.11.2008.

96/08

22-S-07

ПДР дела подручја МК "БРАНКО БЈЕГОВИЋ" СЕВЕРНО од улице ПРИБОЈСКЕ у Нишу

03.11.2008.

96/08

21-S-07

ПДР СТАМБЕНО - ПОСЛОВНОГ БЛОКА "КОСТА СТАМЕНКОВИЋ" У НИШУ

03.11.2008.

96/08

52-S-05

ПДР НОВОПЛАНИРАНЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ РАТКО ЈОВИЋ (ТЕСЛИЋКА) У НИШУ

03.11.2008.

96/08

11-U-06

Измене и допуне ПДР потисног цевовода "МРАМОР - МРАМОРСКИ ПОТОК", резервоара и разводне мреже у насељу Мраморски поток

24.04.2008.

41/08

56-V-07

ПДР блока "ПАСТЕРОВА" у Нишу

24.04.2008.

41/08

57-S-07

ПДР комплекса "ТРГ ПАВЛА СТОЈКОВИЋА" у Нишу

24.04.2008.

41/08

41-S-07

ПДР комплекса "РИСТИЋЕВА - СЕВЕР" у Нишу

24.04.2008.

41/08

34-S-07

ПДР комплекса "ТРГ КРАЉА МИЛАНА" у Нишу

24.04.2008.

41/08

58-C-07

ПДР за изградњу МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА МГ-11 (Ниш - Лесковац - Врање) са пратећим објектима на територији града Ниша

24.04.2008.

40/08

63-Gs-07

ПДР ЧЕТИРИ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ "ПАСИ ПОЉАНА" У НИШУ

24.04.2008.

40/08

53-U-07

ПДР ПЕТ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ "БРАНКО БЈЕГОВИЋ" У НИШУ

24.04.2008.

40/08

11-U-07

ПДР БЛОКА "А" У НАСЕЉУ ДОЊА ВРЕЖИНА У НИШУ

24.04.2008.

40/08

96-S-05

ПДР НАСЕЉА "9. МАЈ" - СЕВЕР

24.04.2008.

40/08

31-S-05

ПДР МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА од резервоара "Делиски вис I" до Трошарине у Нишу

18.12.2007.

87/07

44-V-06

ПДР УЛИЦЕ БЕЛОПАЛАНАЧКЕ У НИШУ

18.12.2007.

87/07

22-U-06

ПДР за комплекс РЕОНСКЕ ТОПЛАНЕ "МАЈАКОВСКИ" у Нишу

23.10.2007.

69/07

16-U-07

ПДР ЗАПАДНОГ БУЛЕВАРА (НАСТАВАК УЛ. ИВАНА МИЛУТИНОВИЋА)

23.10.2007.

69/07

2-S-05

ПДР УЛИЦЕ КРАГУЈЕВАЧКИ ОКТОБАР У НАСЕЉУ "НИКОЛА ТЕСЛА" У НИШУ

23.10.2007.

69/07

15-U-07

ПДР ДЕЛА УЛИЦЕ ПОСАВСКЕ И УЛИЦЕ КИЧЕВСКЕ НА ПОДРУЧЈУ ПАНТАЛЕЈА У НИШУ

02.07.2007.

47/07

4-U-06

ПДР СТАМБЕНОГ БЛОКА "А" У НАСЕЉУ "БРАНКО БЈЕГОВИЋ" У НИШУ

02.07.2007.

47/07

15-S-06

ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН КОРИДОРА ОПТИЧКОГ КАБЛА НИШ - ЗАЈЕЧАР СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

02.07.2007.

47/07

47-G-06

ПДР НАСЕЉА "9. МАЈ" - ЈУГ

02.07.2007.

47/07

30-S-05

ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА НИША 1995-2010.

29.06.2007.

51/07

39-G-07

ПДР УЛИЦЕ НИШАВСКЕ У НАСЕЉУ "ДОЊА ВРЕЖИНА" У НИШУ

06.06.2007.

34/07

40-U-06

ПДР ПРОСТОРА "9 БОРОВА" У НАСЕЉУ "НИКОЛА ТЕСЛА" У НИШУ

06.06.2007.

34/07

42-S-06

ПДР дела блока у улици ДУРМИТОРСКОЈ - ПРИЛАЗ у Нишу

06.06.2007.

34/07

43-S-06

ПДР ДЕСНЕ ОБАЛЕ НИШАВЕ (од моста Младости до Матејевачког потока)

06.06.2007.

34/07

199-R-04

ПДР ДЕЛА РОМСКОГ ГРОБЉА У НИШУ

17.05.2007.

30/07

39-R-06

ПДР СТАМБЕНО - ПОСЛОВНОГ БЛОКА "ПЕТАР ВУЧИНИЋ" У НИШУ - измене и допуне

17.05.2007.

30/07

34-S-06

ПДР БЛОКА "Ц-6" ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ НИША

17.05.2007.

30/07

14-S-06

ПДР СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ БЛОКА "СТАРА ЖЕЛЕЗНИЧКА КОЛОНИЈА - РАСАДНИК" У НИШУ

17.05.2007.

29/07

48-S-06

ПДР СТАМБЕНО - ПОСЛОВНОГ БЛОКА "Б-5" ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ НИША

17.05.2007.

29/07

67-S-05

ПДР УЛИЦЕ ВРЕЖИНСКЕ У НАСЕЉУ "НИКОЛА ТЕСЛА" У НИШУ

12.02.2007.

7/07

16-U-06

ПДР ДЕПОА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈА У НИШУ

11.12.2006.

96/06

60-I-05

ПДР УЛИЦЕ ВАСЕ ПЕЛАГИЋА

11.12.2006.

96/06

62-U-05

ПДР БУЛЕВАРА ЦАРА КОНСТАНТИНА ОД ГАБРОВАЧКЕ РЕКЕ ДО РАСКРСНИЦЕ КОД НИШКЕ БАЊЕ

11.12.2006.

96/06

9-U-06

ПДР стамбено - пословног блока "9" у насељу "ЛЕДЕНА СТЕНА" У НИШУ

05.10.2006.

70/06

10-S-06

ПДР ДИСТРИБУТИВНОГ ЦЕНТРА "ИМПЕКС ПРОМЕТ" У НИШУ

20.07.2006.

49/06

2-I-06

ПДР КОМПЛЕКСА СКЛАДИШТА И СЕРВИСА НА ПОТЕЗУ "БУЛЕВАР МЕДИЈАНА - БАЊСКА РАМПА" У НИШУ

20.07.2006.

49/06

65-I-05

ПДР КОМПЛЕКСА "ЧАИР - ЦЕНТАР" У НИШУ

20.07.2006.

49/06

106-S-05

ПДР НАСЕЉА "МЕДОШЕВАЦ - ЗАПАД" У НИШУ

14.06.2006.

40/06

53-S-05

ПДР НАСЕЉА "МЕДОШЕВАЦ - ИСТОК" У НИШУ

14.06.2006.

40/06

54-S-05

ПДР ЗА ПРОСТОР ИЗМЕЂУ УЛИЦА РАДОЈА ДАКИЋА, ДИМИТРИЈА ДРАГОВИЋА, ЋУПРИЈСКЕ И НОВОПЛАНИРАНЕ У НИШУ

07.03.2006.

10/06

46-S-05

ПДР СЕРВИСНО - ПРОДАЈНОГ КОМПЛЕКСА У РЗ "СЕВЕР" У НИШУ

07.03.2006.

10/06

63-I-05