Планови објављени од 5. маја 2003. до 31. децембра 2005. године

Назив елабората

Датум усвајања

Објављ. у Служб. гласилу

Шифра плана

ПДР КОМПЛЕКСА ЗА ХУМАНО СТАРАЊЕ О ЖИВОТИЊАМА У НИШУ

22.12.2005.

102/05

40-C-05

ПДР 13 УЛИЦА У ПАСИ ПОЉАНИ У НИШУ

22.12.2005.

102/05

28-U-05

ПДР УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ МИШИЋА СЕВЕРНО ОД РЕКЕ НИШАВЕ У НИШУ

22.12.2005.

102/05

27-U-05

ПДР УЛИЦЕ ГОРДАНЕ ТОДОРОВИЋ У НАСЕЉУ "НИКОЛА ТЕСЛА" У НИШУ

22.12.2005.

102/05

25-U-05

ПДР ОКРЕТНИЦЕ "ЛЕДЕНА СТЕНА"

22.12.2005.

102/05

26-U-05

ПДР ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ ПРУГЕ И ПУТА ЗА ЈЕЛАШНИЦУ

22.12.2005.

102/05

164-C-04

ПДР "ТРГ РАДНИЧКИХ САВЕТА - ЈУГ"

22.12.2005.

102/05

238-S-04

ПДР БУЛЕВАРА ИВАНА МИЛУТИНОВИЋА

22.12.2005.

102/05

3-U-05

ПДР СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА "ЖЕНЕВА" У НИШКОЈ БАЊИ

22.12.2005.

102/05

278-R-04

ПДР СТАМБЕНО - ПОСЛОВНОГ БЛОКА "ЦРНИ ПУТ - СЕВЕР"

22.12.2005.

102/05

123-S-04

ПДР ДЕЛА ВИНИКА ЗА ХРИСТОВ МОНОГРАМ

22.12.2005.

102/05

49-R-03

ПДР КОМПЛЕКСА "НИССАЛ" АД НИШ (понављање процедуре)

24.12.2004.

106/04

62-I-04

ПДР УЛИЦЕ ЈОВАНА ПОПОВИЋА У НИШКОЈ БАЊИ

24.12.2004.

106/04

257-U-04

ПДР УЛИЦЕ ЧЕГАРСКЕ И ДЕЛА БЛОКА "Ф" У НАСЕЉУ "ДОЊА ВРЕЖИНА" - СЕВЕРОЗАПАДНИ ДЕО

24.12.2004.

106/04

266-U-04

ПДР СТАМБЕНОГ БЛОКА У НАСЕЉУ "СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ - ЈУГ" (становање)

24.12.2004.

106/04

54-S-03

ПДР ЗОНЕ СЕРВИСА И СКЛАДИШТА "БЛОК 6" У ДОЊОЈ ВРЕЖИНИ

24.12.2004.

106/04

15-I-04

ПДР НАСЕЉА "СОМБОРСКА - ЦЕНТАР"

24.12.2004.

106/04

131-S-04

ПДР ПРОСТОРА БИВШЕГ СЕВЕРНОГ БУЛЕВАРА НА ПАНТАЛЕЈУ

24.12.2004.

106/04

87-S-04

ПДР УЛИЦЕ МИЉКОВАЧКЕ У НАСЕЉУ "РАТКО ЈОВИЋ" У НИШУ

24.12.2004.

106/04

230-U-04

ПДР УЛИЦЕ ЈЕЛИЧКЕ У НИШУ

24.12.2004.

106/04

263-U-04

ПДР УЛИЦЕ СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА - МК "БРАНКО БЈЕГОВИЋ" У НИШУ

24.12.2004.

106/04

270-U-04

ПДР РЕКЕ НИШАВЕ ОД ЖЕЛЕЗНИЧКОГ МОСТА ДО МЕДОШЕВАЧКОГ МОСТА

24.12.2004.

106/04

265-R-04

ПДР УЛИЦЕ УЛИЦЕ НОВОПЛАНИРАНЕ (веза ул. Станоја Главаша са ул. Бабички одред) У НИШУ

24.12.2004.

106/04

268-U-04

ПДР СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА "МИЛКА ПРОТИЋ"

24.12.2004.

106/04

258-R-04

ПДР РАДНЕ ЗОНЕ "ЛЕДЕНА СТЕНА - ЗАПАД"

24.12.2004.

105/04

195-I-04

ПДР ЦЕНТРА НАСЕЉА "ПАЛИЛУЛА - ЈУГ"

24.12.2004.

105/04

105-C-04

ПДР СТАМБЕНОГ НАСЕЉА "ГОРИЦА - СЕВЕР"

24.12.2004.

105/04

122-S-04

ПДР СТАМБЕНО - ПОСЛОВНОГ БЛОКА "ЦРНИ ПУТ - ЈУГ"

24.12.2004.

105/04

114-S-04

ПДР КОЛЕКТОРА ОД ПУТА ЗА ДОЊЕ МЕЂУРОВО ДО НИШАВЕ

24.12.2004.

105/04

16-K-04

ПДР ПОТИСНОГ ЦЕВОВОДА "МРАМОР - МРАМОРСКИ ПОТОК", резервоара и разводне мреже у насељу МРАМОРСКИ ПОТОК

24.12.2004.

105/04

107-V-04

ПДР СТАМБЕНОГ НАСЕЉА "ЛЕДЕНА СТЕНА - ЗАПАД"

24.12.2004.

105/04

56-S-03

ПДР УЛИЦЕ РИМСКЕ 4. У БРЗОМ БРОДУ

24.12.2004.

105/04

267-U-04

ПДР УЛИЦЕ ПАРИСКЕ КОМУНЕ У НИШУ

24.12.2004.

105/04

264-S-04

ПДР БЛОКА "И-10" ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ НИША

24.12.2004.

105/04

193-C-04

ПДР НАСТАВКА УЛИЦЕ САВЕ КОВАЧЕВИЋА ДО "ТРИАНГЛЕ"

24.12.2004.

105/04

231-U-04

ПДР БЛОКА "НОВОСАДСКА"

24.12.2004.

105/04

97-S-04

ПДР СТАМБЕНО - ПОСЛОВНИХ БЛОКОВА СЕВЕРНО ОД БУЛ. Св. ЦАРА КОНСТАНТИНА У БРЗОМ БРОДУ

24.12.2004.

104/04

125-S-04

ПДР ПОСЛОВНО - СТАМБЕНОГ БЛОКА "ТРГ КРАЉА АЛЕКСАНДРА УЈЕДИНИТЕЉА - ЈУГ"

24.12.2004.

104/04

98-S-04

ПДР ДЕЛА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА "ЋЕЛЕ КУЛА" У НИШУ

24.12.2004.

104/04

11-S-01

ПДР СЕВЕРНОГ ДЕЛА НАСЕЉА "ДУВАНИШТЕ 3" У НИШУ

24.12.2004.

104/04

15-S-02

ПДР ЗА ИЗГРАДЊУ СПОЈНОГ ОПТИЧКОГ КАБЛА "ЈУЖНИ ПРСТЕН" У НИШУ

08.07.2004.

41/04

10-T-03

ПДР БЛОКА "Ј-2" ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ НИША - ИСТОК

08.07.2004.

41/04

133-S-04

ПДР КОМПЛЕКСА ПРЕДУЗЕЋА "ИМПЕКС - ПРОМЕТ" У НАСЕЉУ РАТКО ЈОВИЋ У НИШУ

08.07.2004.

41/04

83-S-04

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ГП-а НИША ЗА ЛОКАЦИЈУ У ул. МАЈАКОВСКОГ У НИШУ

08.07.2004.

41/04

00-G-04

ПДР СТАМБЕНО - ПОСЛОВНОГ БЛОКА "ТЕСЛА" У НИШУ

08.07.2004.

41/04

48-S-04

ПДР КОМПЛЕКСА "НИССАЛ" АД НИШ

08.07.2004.

41/04

62-I-04

ПГР "БЕОГРАД МАЛА" У НИШУ

10.06.2004.

35/04

16-S-02

ПДР "ВОЖДОВА" У НИШУ

10.06.2004.

35/04

14-C-01

ПДР КОМПЛЕКСА ДИН "ФАБРИКА ДУВАНА" АД НИШ

10.06.2004.

33/04

5-I-04

ПДР БЛОКА "СТАРА ЖЕЛЕЗНИЧКА КОЛОНИЈА" У НИШУ

10.06.2004.

35/04

102-S-03

ПДР БЛОКА "Ц и Б" У НАСЕЉУ "ДОЊА ВРЕЖИНА" - СЕВЕРОЗАПАДНИ ДЕО

10.06.2004.

35/04

18-S-04

ПДР ПАРКА "ЧАИР" У НИШУ

10.06.2004.

34/04

84-S-03

ПДР ДЕЛА НАСЕЉА "БУБАЊ 2"

10.06.2004.

33/04

86-S-03

ПДР СТАМБЕНО - ПОСЛОВНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ И ЗАЈЕЧАРСКЕ ПРУГЕ

10.06.2004.

34/04

35-S-03

ПДР КОЛЕКТОРА ОД НАСЕЉА "9. МАЈ" ДО НИШАВСКОГ КОЛЕКТОРА

10.06.2004.

34/04

17-K-04

ПДР СТАМБЕНОГ БЛОКА У НАСЕЉУ "СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ - ЈУГ" (дечија установа)

10.06.2004.

33/04

40-S-03

ПДР СТАМБЕНОГ НАСЕЉА "БЛОК 5" У НАСЕЉУ "СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ" - ИСТОЧНИ ДЕО

10.06.2004.

34/04

63-S-03

ПДР НАСЕЉА "СОМБОРСКА - ИСТОК"

10.06.2004.

33/04

67-S-03

ПДР СТАМБЕНО - ПОСЛОВНОГ БЛОКА "БУБАЊСКА ДОЛИНА - СЕВЕР"

10.06.2004.

33/04

64-S-03

ПДР УЛИЦЕ РАДАНСКЕ У НИШУ

26.12.2003.

72/03

76-U-03

ПДР ДЕЛА МК "МИЛКА ПРОТИЋ" - СЕВЕРОЗАПАД

26.12.2003.

72/03

55-S-03

ПДР ЦЕНТРА НАСЕЉА "ПАНТЕЛЕЈ"

26.12.2003.

72/03

47-C-03

ПДР СТАМБЕНО - ПОСЛОВНОГ БЛОКА "ТРГ ЛАЛЕ НИКОЛИЋ - ЈУГ 2."

26.12.2003.

72/03

41-S-03

ПДР ДЕЛА УЛИЦЕ 27. МАРТ У НАСЕЉУ "КРИВЕ ЛИВАДЕ" - СТАМБЕНИ БЛОК "ЋЕЛЕ КУЛА 3 и 4"

26.12.2003.

71/03

66-U-03

ПДР БЛОКА "И-12" ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ НИША

26.12.2003.

71/03

58-C-03

ПДР ДЕЛА УЛИЦЕ НИШАВСКЕ У НАСЕЉУ НИКОЛА ТЕСЛА

26.12.2003.

71/03

51-U-03

ПДР СТАМБЕНО - ПОСЛОВНОГ БЛОКА "ТУТУНОВИЋ ПОДРУМ - СЕВЕР"

26.12.2003.

71/03

62-S-03

ПДР СТАМБЕНО - ПОСЛОВНОГ БЛОКА "ЈАГОДИН МАЛА" - источно од улице Чегарске

26.12.2003.

71/03

48-S-03

ПДР БЛОКА "А" У СТАМБЕНОМ НАСЕЉУ "ДУРЛАН 2." У НИШУ

26.12.2003.

71/03

37-S-03

ПДР ГРОБЉА "ДОЊА ВРЕЖИНА" У НИШУ

26.12.2003.

71/03

57-R-03

ПДР ВОДОВОДА ОД НАСЕЉА "9. МАЈ" ДО НАСЕЉА ПОПОВАЦ

26.12.2003.

70/03

25-V-03

ПДР СТАМБЕНО - ПОСЛОВНОГ БЛОКА "ПАЛИЛУЛА - ЦЕНТАР"

26.12.2003.

70/03

61-S-03

ПДР СТАМБЕНО - ПОСЛОВНОГ БЛОКА "ПАЛИЛУЛА - ЗАПАД"

26.12.2003.

70/03

50-S-03

ПДР "ПАЛИЛУЛА - ИСТОК" У НИШУ

26.12.2003.

70/03

74-S-02

ПДР ДЕЛА МК "ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ" У НИШУ

26.12.2003.

70/03

54-S-02

ПДР СТАМБЕНОГ НАСЕЉА "ПАНТАЛЕЈ ЗАПАД" У НИШУ

26.12.2003.

70/03

51-S-03

ПДР ПОЈАСА НИШАВЕ ОД БУЛЕВАРА МЕДИЈАНА ДО УЛИЦЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ У ДЕЛУ БЛОКА 3. (МАГДОН, ДОМИНГ и ПРОМО)

20.10.2003.

49/03

17-S-03

ПДР УЛИЦЕ ДУШАНА ПОПОВИЋА ОД УЛИЦЕ ГАБРОВАЧКИ ПУТ ДО МОСТА НА ГАБРОВАЧКОЈ РЕЦИ

20.10.2003.

49/03

21-U-03

ПДР СТАМБЕНО - ПОСЛОВНОГ БЛОКА "БОРА ПРИЦА" У НИШУ

20.10.2003.

49/03

16-S-03

ПДР ДЕЛА НАСЕЉА "ЛЕДЕНА СТЕНА" У НИШУ - УЛИЦЕ МАЛОЈАСТРЕБАЧКА И ОБЛАЧИНСКА У НИШУ

20.10.2003.

48/03

14-U-03

ПДР СТАМБЕНО - ПОСЛОВНОГ БЛОКА "ПЕТАР ВУЧИНИЋ" У НИШУ

20.10.2003.

48/03

13-S-03

ПДР КОЛЕКТОРА НА ПОТЕЗУ ОД УЛИЦЕ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА - ПРУГЕ НИШ - СКОПЉЕ И НАСЕЉА "МИЛКА ПРОТИЋ" ДО НИШАВСКОГ КОЛЕКТОРА

20.10.2003.

49/03

23-K-03

ПДР ЗА ИЗГРАДЊУ СПОЈНОГ ОПТИЧКОГ КАБЛА "ЈУЖНИ ПРСТЕН" У НИШУ

20.10.2003.

47/03

10-T-03

ПДР ЗА ИЗГРАДЊУ СПОЈНОГ ОПТИЧКОГ КАБЛА "ИСТОЧНИ ПРСТЕН" У НИШУ

20.10.2003.

47/03

9-T-03

ПДР БУЛЕВАРА МЕДИЈАНА У НИШУ

20.10.2003.

48/03

6-U-02

ПДР СТАМБЕНЕ ЗОНЕ "ИГМАНСКА - ЈУЖНА СТРАНА" (МК АПЕЛОВАЦ) У НИШУ

20.10.2003.

48/03

50-S-02

ПДР СТАМБЕНОГ БЛОКА У УЛИЦИ СТУДЕНИЧКОЈ У НИШУ

20.10.2003.

49/03

24-S-03

ПДР МЕГАЦЕНТРА КОД КОМРЕНСКЕ ПЕТЉЕ У НИШУ

20.10.2003.

48/03

18-S-03

ПДР ДЕЛА НАСЕЉА "ПАСИ ПОЉАНА"

20.10.2003.

48/03

65-S-02

ПДР КОМПЛЕКСА "ТВРЂАВА" У НИШУ

20.10.2003.

49/03

17-R-02

ПДР КОМПЛЕКСА ПРЕДУЗЕЋА "МОДУЛ" У РЗ "СЕВЕР" У НИШУ

20.10.2003.

47/03

6-I-03

ПДР БЛОКА "СТАНКО ВЛАСОТИНЧАНИН" У НИШУ

20.10.2003.

47/03

28-S-02

ПДР "ПАНТАЛЕЈ" (улица 7 СЕКРЕТАРА СКОЈ-а и ул. ГОРЊОМАТЕЈЕВАЧКА - део)

20.10.2003.

47/03

64-U-02

ПДР РОМСКОГ ГРОБЉА У НИШУ

20.10.2003.

47/03

56-R-02