Назив елабората

Датум усвајања

Објављ. у Служб. гласилу

Шифра плана

РП ГРОБЉА "БУБАЊ" - СЕВЕРНИ ДЕО - У НИШУ

21.03.2003.

12/03

67-R-02

РП АЕРОДРОМА У НИШУ

21.03.2003.

12/03

69-U-02

УП УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА НА КП 914/1 и 921 КО ЧОКОТ КОД НИША

10.03.2003.

10/03

60-U-02

УП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТЕКСТИЛНИХ ПРОИЗВОДА НА КП 1689/4 и 1689/6 К.О. ЧОКОТ КОД НИША

10.03.2003.

10/03

59-U-02

УП КОМПЛЕКСА ДОО "ДЕНИКОМЕРЦ" НА ЧАМУРЛИЈСКОМ ПУТУ

10.03.2003.

10/03

53-U-02

УП ПОСЛОВНО - СТАМБЕНОГ КОМПЛЕКСА "ЛОРИПРОМЕТ" У Г. ТОПОНИЦИ

10.03.2003.

10/03

39-R-02

РП КОМПЛЕКСА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ РЕПУБЛИЧКОГ МУП-а У РЗ СЕВЕР У НИШУ

10.03.2003.

10/03

30-I-02

Измене и допуне РП "РАТКО ЈОВИЋ" (улица БОМБАШКА)

10.03.2003.

10/03

68-U-02

РП ТРАФОСТАНИЦЕ "РАПОЊИНА" У МК "БРАНКО БЈЕГОВИЋ" - измена РП "Б. Бјеговић"

10.03.2003.

10/03

43-E-02

РП ТРАФОСТАНИЦЕ "АКАДЕМИКА ЂОРЂА ЛАЗАРЕВИЋА 2" У МК "БРАНКО БЈЕГОВИЋ" - измена РП "Б. Бјеговић"

10.03.2003.

10/03

42-E-02

РП ТРАФОСТАНИЦЕ "АКАДЕМИКА ЂОРЂА ЛАЗАРЕВИЋА 1" У МК "БРАНКО БЈЕГОВИЋ" - измена РП "Б. Бјеговић"

10.03.2003.

10/03

41-E-02

РП ДЕЛА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА "ДЕЛИСКИ ВИС 1" - измене ДУП-а - МАГИСТРАЛНИ ЦЕВОВОД ИЗВОРИШТЕ "МЕДИЈАНА"

10.03.2003.

10/03

62-S-02

УП СТАМБЕНОГ БЛОКА У УЛИЦИ АУГУСТА ЦЕСАРЦА У НИШУ

10.03.2003.

10/03

38-R-02

РП СЕРВИСА И СКЛАДИШТА ИСТОЧНО ОД КОМПЛЕКСА "ТЕХНОХЕМИЈЕ" У НИШУ

10.03.2003.

10/03

37-I-02

РП УСЛУЖНО - ТРГОВИНСКОГ КОМПЛЕКСА УЗ ПЕТЉУ "НИШ - ЗАПАД"

10.03.2003.

10/03

29-C-02

Измена и допуна РП СТАМБЕНОГ НАСЕЉА "ПАНТАЛЕЈ" (ул. Краљевачка)

10.03.2003.

10/03

1-I-02

РП УЛИЦЕ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА (од бенз. пумпе на Л. стени до раскрснице код КПД)

27.11.2002.

62/02

40-U-02

РП КОМПЛЕКСА "НАНА" У РЗ СЕВЕР У НИШУ

27.11.2002.

62/02

34-I-02

УП ТС 10/0,4 kV "ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ 5" у НИШУ

04.10.2002.

49/02

21-E-96

УП ТС 10/0,4 kV "МЕДОШЕВАЦ 5" у НИШУ

04.10.2002.

49/02

75-E-02

УП КОМПЛЕКСА ПРЕДУЗЕЋА "ДЕЛТАМАТИК" НА МРАМОРСКОМ БРДУ У НИШУ

04.10.2002.

49/02

33-I-02

РП СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ БЛОКА У УЛИЦИ РОМАНИЈСКОЈ

04.10.2002.

49/02

28-S-02

РП КОМПЛЕКСА "ЈУГОПЕТРОЛ" У НИШУ

04.10.2002.

49/02

27-I-02

УП ВИШЕСПРАТНЕ ЈАВНЕ ГАРАЖЕ У БЛОКУ "Ц-6" ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ НИША

04.10.2002.

49/02

36-C-02

УП ЈАВНЕ ГАРАЖЕ НА СИНЂЕЛИЋЕВОМ ТРГУ У НИШУ

04.10.2002.

49/02

35-C-02

УП МАГИСТРАЛНОГ ТОПЛОВОДА ОД ТОПЛАНЕ "ЕИ" ДО СТ. НАСЕЉА "ДЕЛИСКИ ВИС 2"

04.10.2002.

49/02

29-Tr-02

РП ЗОНЕ СКЛАДИШТА И СЕРВИСА "ДОЊЕ МЕЂУРОВО 2"

04.10.2002.

49/02

18-R-02

УП ЗА ИЗГРАДЊУ СПОЈНОГ ОПТИЧКОГ КАБЛА РАТЦ "ЛЕДЕНА СТЕНА" - ИКС (АТЦ) "МЕДОШЕВАЦ" - ИКС (АТЦ) "ПОПОВАЦ" - РАТЦ "КОМРЕН"

04.07.2002.

35/02

21-T-02

УП ТС 10/0,4 "ДОЊА ТОПОНИЦА 2"

04.07.2002.

35/02

14-E-96

УП ТС 10/0,4 "МАЛЧА - УЛАЗ"

04.07.2002.

35/02

39-E-00

УП ТС 10/0,4 "ВРТИШТЕ 4"

04.07.2002.

35/02

38-E-00

УП ТС 10/0,4 "БЕРЧИНАЦ 2"

04.07.2002.

35/02

57-E-97

УП ТС 10/0,4 kV "ГОРЊИ КОМРЕН 2" у НАСЕЉУ ГОРЊИ КОМРЕН

04.07.2002.

35/02

49-E-01

Измена и допуна УП ЗА ИЗГРАДЊУ ПРЕТПЛАТНИЧКЕ ТТ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ПОПОВАЦ

04.07.2002.

35/02

11-Т-02

УП СКЛОНИШТА И ПОДЗЕМНЕ ЈАВНЕ ГАРАЖЕ "МАРГЕР" У НИШУ

04.07.2002.

35/02

36-S-02

РП БЛОКА "СТРУМСКА" НА КЕЈУ ЖИВОТЕ ЂОШИЋА У НИШУ

04.07.2002.

35/02

7-C-02

РП СТАМБЕНЕ ЗОНЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ГОРЊОМАТЕЈЕВАЧКЕ И ГЊИЛАНСКЕ У НИШУ

04.07.2002.

35/02

32-S-01

РП УЛИЦЕ ДУШАНА ПОПОВИЋА (од Палилулске рампе до ул. Зетске)

04.07.2002.

35/02

24-U-02

УП ТС 10/0,4 kV КПД - ПЕТЉА

17.06.2002.

32/02

41-E-00

УП ТС 10/0,4 kV ДОЊИ КОМРЕН - МИКРО НАСЕЉЕ

17.06.2002.

32/02

50-E-00

УП ТС 10/0,4 kV "ЗМАЈА ОД НОЋАЈА" у НИШУ

17.06.2002.

32/02

47-E-01

УП ТС 10/0,4 kV "ВЕЛИКОТРНАВСКА" у НИШУ

17.06.2002.

32/02

48-E-01

УП ТС 10/0,4 kV "ХУМ 3" у НАСЕЉУ ХУМ

17.06.2002.

32/02

61-E-01

УП ТС 10/0,4 kV "ДАКОМ" у К.О. КРУШЦЕ

17.06.2002.

32/02

2-E-02

Измене и допуне РП СТ. НАСЕЉА "БУБАЊСКА ДОЛИНА" (ул. МИЛАНА ТОПЛИЦЕ)

17.06.2002.

32/02

25-U-01

РП НИШКА БАЊА

05.04.2002.

19/02

1-S-99

РП ДЕЛА ПОЈАСА НИШАВЕ ОД БУЛЕВАРА МЕДИЈАНА ДО УЛИЦЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ У НИШУ

05.04.2002.

19/02

38-R-01

УП КОМПЛЕКСА САБОРНЕ ЦРКВЕ У НИШУ

05.04.2002.

19/02

41-C-01

УП КОМПЛЕКСА ПАРКА И САОБРАЋАЈНИЦЕ У МК "РАСАДНИК"

05.04.2002.

19/02

39-R-01

УП БЛОКА "И-3" У ЦЕНТРАЛНОЈ ЗОНИ НИША

05.04.2002.

19/02

42-C-01

РП УЛИЦЕ ТОПЛИЧКИХ ПАРТИЗАНСКИХ ОДРЕДА У МК "9. МАЈ"

05.04.2002.

19/02

44-U-01

УП КОМПЛЕКСА ХИЛАНДАРСКОГ МЕТОХА У НИШУ

25.02.2002.

12/02

26-R-01

РП КОМПЛЕКСА МАЊИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У РЗ "СЕВЕР" У НИШУ

25.02.2002.

12/02

40-I-01

УП ГРОБЉА У ПОПОВЦУ И МЕДОШЕВЦУ

25.02.2002.

12/02

15-R-97

УП БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ "ЛИОН"

25.02.2002.

12/02

36-U-00

Измене и допуне РП СТАМБЕНОГ НАСЕЉА "ПАНТЕЛЕЈ" (ул. БРАНКА ДИНИЋА "ДЕВЕ") У НИШУ

15.01.2002.

3/02

43-U-01

Измене и допуне РП УЛИЦЕ ВОЈИНА КРАИНОВИЋА "ГОЛЕМОГ" У НИШУ

15.01.2002.

3/02

36-U-01

РП ДЕЛА УЛИЦЕ ДУШАНА ТРИФУНЦА - Измене и допуне ДУП-а СТАМБЕНОГ НАСЕЉА "ЋЕЛЕ КУЛА" У НИШУ

15.01.2002.

3/02

37-U-01

РП ПУТА ОД ЦЕРЈА ДО ЦЕРЈАНСКЕ ПЕЋИНЕ И КОМПЛЕКСА ЦЕРЈАНСКЕ ПЕЋИНЕ

15.01.2002.

3/02

7-U-01

УП БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ "ГРАДСКО ПОЉЕ 2."

15.01.2002.

3/02

9-U-98

РП СТАМБЕНОГ НАСЕЉА "ДЕЛИЈСКИ ВИС 3."

15.01.2002.

3/02

40-S-95

УП БЛОКА "СТАРА ЖЕЛЕЗНИЧКА КОЛОНИЈА" У НИШУ

15.01.2002.

3/02

64-S-00

ПРВЕ измене и допуне ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА НИША 1995-2010.

27.08.2001.

2/02

50-G-99

УП ТС "ДОЊЕ МЕЂУРОВО 4"

27.08.2001.

37/01

46-E-00

УП ТС "ВРТИШТЕ 3"

27.08.2001.

37/01

37-E-00

УП ТС "ЛАЛИНАЦ 5"

27.08.2001.

37/01

36-E-00

Измена и допуна УП СРЦ У УЛИЦИ СРЕТЕНА МЛАДЕНОВИЋА МИКЕ У НИШУ

27.08.2001.

37/01

18-R-98

УП БЛОКА "ТРГ ЛАЛЕ НИКОЛИЋ - ЈУГ" У НИШУ

27.08.2001.

37/01

6-C-01

РП КОМПЛЕКСА ГЛАВНОГ ГРАДСКОГ ПРЕЧИШЋИВАЧА

27.08.2001.

37/01

48-K-99

РП ФАБРИКЕ СТОЧНЕ ХРАНЕ "БЕЛВИТ" У НИШУ - ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ДУП-а

27.08.2001.

37/01

18-I-01

РП ЗОНЕ СЕРВИСА И СКЛАДИШТА У ДЕЛУ РАДНЕ ЗОНЕ "ДОЊЕ МЕЂУРОВО"

27.08.2001.

37/01

12-I-01

РП ЈУЖНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ПАРАЛЕЛНЕ АУТОПУТУ Е-80 ОД БУЛЕВАРА 12. ФЕБРУАР ДО БУЛЕВАРА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ У НИШУ

27.08.2001.

37/01

20-U-01

РП СЕВЕРНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ПАРАЛЕЛНЕ АУТОПУТУ Е-80 ОД РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р-214 ДО ВИНИКА У НИШУ

27.08.2001.

37/01

19-U-01

РП МК "НИКОЛА ТЕСЛА" У НИШУ

27.08.2001.

37/01

27-S-99

УП ТС "БЕНЗИНСКА ПУМПА - ТОШИЋ"

22.05.2001.

25/01

42-E-00

УП ТС "БРЗИ БРОД - ПРУГА"

22.05.2001.

25/01

43-E-00

УП ТС "ЦРВЕНА ЗВЕЗДА"

22.05.2001.

25/01

47-E-00

УП СРЦ "ДОЊА ВРЕЖИНА" (ЧАЛИЈА)

22.05.2001.

25/01

29-R-96

УП ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕПУМПАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ МОРАВСКОГ КОЛЕКТОРА

22.05.2001.

25/01

23-K-00

УП НОВОГ ГРОБЉА У БРЕНИЦИ

22.05.2001.

25/01

49-R-99

РП УЛИЦЕ ЈАДРАНСКЕ - ПОРЕД ТВРЂАВЕ

22.05.2001.

25/01

11-U-00

РП НОВОПЛАНИРАНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА ПОДРУЧЈУ МК "ПАСИ ПОЉАНА"

22.05.2001.

25/01

12-U-00

РП КОЛЕКТОРА ОД НАСЕЉА "БРАНКО БЈЕГОВИЋ" ДО ПРИКЉУЧКА НА КОЛЕКТОР У БУЛ. 12. ФЕБРУАР

22.05.2001.

25/01

21-K-00

РП НАСЕЉЕНОГ МЕСТА "ДОЊА ВРЕЖИНА" СЕВЕРОЗАПАДНИ ДЕО - измене и допуна ДУП-а

22.05.2001.

25/01

48-S-00

РП КОМПЛЕКСА "МАК - ПРОМЕТ" у Нишу - измене и допуне ДУП-а

22.05.2001.

25/01

40-I-99

УП ТС "МАЛЧА - ЧАЛИЈЕ" и "ПРОСЕК 3"

09.04.2001.

15/01

44-E-00

УП ТС "ВЛАШКИ ПУТ"

09.04.2001.

15/01

27-E-00

УП ТС "ПАЛИГРАЦЕ 2"

09.04.2001.

15/01

27-E-98

УП БЕНЗИНСКЕ ПУМПЕ У УЛ. ВОЈВОДЕ ГОЈКА

09.04.2001.

15/01

71-U-98

РП "ДЕЛИЈСКИ ВИС - МАРИНА ДРЖИЋА" - ИЗМ. ДУП-а "ДЕЛИСКИ ВИС"

09.04.2001.

15/01

37-S-98

РП ДЕЛА ТРАСЕ КОЛЕКТОРА ОД ПАСИ ПОЉАНЕ ДО ГРАДСКОГ ПРЕЧИШЋИВАЧА ОТПАДНИХ ВОДА - измене и допуне ДУП-а

09.04.2001.

15/01

48-Kx-99

РП ПРАВОСЛАВНОГ ХРАМА У НОВОМ СЕЛУ - измене и допуне ДУП-а "Ново Село"

09.04.2001.

15/01

1-C-00

РП ГРОБЉА "БРЗИ БРОД" - измене и допуне ДУП-а новог гробља Брзи Брод

09.04.2001.

15/01

5-R-99

РП ДЕЛА УЛИЦЕ КЊАЖЕВАЧКЕ (од Алексиначке до Матејевачког пута)

09.04.2001.

15/01

17-S-99

РП ВОДОСНАБДЕВАЊА ГРОБЉА "БУБАЊ" И ДЕПОНИЈЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

09.04.2001.

15/01

29-V-99

РП СТАМБЕНОГ НАСЕЉА "ГОРИЦА" У НИШУ

09.04.2001.

15/01

68-S-98

РП МК "БРЗИ БРОД" У НИШУ

09.04.2001.

15/01

26-S-9