Назив елабората

Датум усвајања

Објављ. у Служб. гласилу

Шифра плана

РП "БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА - БОЖИДАР АЏИЈА" у Нишу

27.06.2000.

18/00

67-C-98

РП "Тутуновић подрум" у Нишу

27.06.2000.

18/00

69-S-98

УП бензинске станице у насељу "Ратко Јовић" у улици 12. фебруар у Нишу

27.06.2000.

18/00

14-U-99

РП Ледена стена у Нишу

17.05.2000.

13/00

72-S-98

УП гробља у Мрамору и Крушцу

13.03.2000.

6/00

8-R-99

УП гробља у Јелашници

13.03.2000.

6/00

11-R-99

УП гробља у Вукманову

13.03.2000.

6/00

10-R-99

РП подручја месне канцеларије "Бранко Бјеговић" у Нишу

17.01.2000.

1/00

70-S-98

РП стамбеног насеља "Пантелеј" у Нишу

17.01.2000.

1/00

66-S-98

УП трафостанице 10/0,4 kV "Доњи Матејевац 5" са прикључним водом 10кВ и расплетом мреже 0,4кВ у насељу Доњи Матејевац

22.11.1999.

17/99

26-E-98

УП трафостанице 10/0,4 kV "Горња Топоница 3" са прикључним водом 10кВ и расплетом мреже 0,4кВ у насељу Горња Топоница

22.11.1999.

17/99

68-E-87

УП трафостанице 10/0,4 kV "Уроша Динића" са прикључним водом 10кВ и расплетом мреже 0,4кВ у Нишу

22.11.1999.

17/99

43-E-86

УП стамбено пословног блока ПП "Импекс промет" и МДД предузеће за путеве "Ниш" у Нишу

22.11.1999.

17/99

13-S-97

УП комплекса Јеловица-инжењеринг промет у радној зони "Север" у Нишу

09.09.1999.

11/99

6-I-99

УП трасе оптичког кабла од "ТКЦ Ниш" до Електронског факултета у Нишу

09.07.1999.

9/99

6-T-9

УП система за водоснабдевање насеља Палиграце, Веле Поље и Горња Трнава на територији града Ниша

09.07.1999.

9/99

40-V-98

УП уређења Матејевачког потока

09.07.1999.

9/99

29-V-97

РП колектора од насеља "Шљака" до Београдмалског колектора са пумпном станицом

09.07.1999.

9/99

54-K-98

РП стамбеног блока "Мокрањчева 3 -1" у Нишу, измене и допуне ДУП-а "Мокрањчева 3"

09.07.1999.

9/99

52-S-97

УП стамбеног насеља "Матејевачки пут" у Нишу

09.07.1999.

8/99

37-S-94

УП ТС "Чукарка"

20.11.1998.

30/98

38-E-97

РП трасе кабловских водова између ТС "Р. Павловић" и ТС "Стари парк"

20.11.1998.

30/98

73-E-95

РП трасе кабловских водова између ТС "Р. Павловић" и ТС "С. Бана"

20.11.1998.

30/98

72-E-95

РП улице 29, новембар у насељу "Бранко Бјеговић"

20.11.1998.

30/98

31-U-97

УП реконструкције постојеће саобраћајнице у Првој Кутини

20.11.1998.

30/98

7-U-98

РП комплекса трга УН

20.11.1998.

30/98

60-C-98

РП појаса Нишаве од моста "МЛАДОСТИ" до моста у ПРОЛЕТЕРСКОЈ

27.5.1998.

14/98

17-R-97

РП БУБАЊСКА ДОЛИНА

27.5.1998.

14/98

45-S-97

РП насељеног места "СУВИ ДО"

27.5.1998.

14/98

50-S-97

РП централне зоне Ниша - ИСТОК

27.5.1998.

14/98

42-C-97

УП уређења РУЈНИЧКОГ потока

27.5.1998.

14/98

28-V-97

УП уређења ХУМСКОГ потока

27.5.1998.

14/98

27-V-97

РП МК "Ратко Јовић"

27.5.1998.

14/98

25-S-97

РП МК "Доњи Комрен"

27.5.1998.

14/98

24-S-97

УП стамбеног блока између улица Сретена Младеновића, Бранка Миљковића, 27.марта и Патриса Лумумбе у насељу "Ћеле Кула"

27.5.1998.

14/98

6-S-97

УП система за водоснабдевање II и III вис.зоне резервоара "Бубањ"

30.12.1997.

24/97

76-V-96

УП комплекса "КОПИТАРЕВА"

5.12.1997.

22/97

35-S-96

УП топловода од топлане "ЈУГ"до топлане "Апеловац"

5.12.1997.

22/97

85-Tp-96

УП прикљ.вода за прикључ. пумпне станице "МАТЕЈЕВАЦ 1"

18.8.1997.

18/97

75-E-96

РП далековода НИШ 2 и ТС НИШ 1 са прикљ. на ТС НИШ 8

18.8.1997.

18/97

46-E-96

РП трасе кабловских водова од ТС "Ниш 10" до ТС "нас. Д.Комрен 2"

18.8.1997.

18/97

44-E-96

УП производно-складишног простора ПП "ИНФОДАТА"

18.8.1997.

18/97

63-I-96

УП система за водоснабдевање II висинске зоне "Виник"

18.8.1997.

18/97

34-V-96

РП ТС Стари хумски пут 2

3.7.1997.

15/97

60-E-96

РП ТС Доњи Комрен 5

3.7.1997.

15/97

47-E-96

УП за изградњу ТФ кабл.канализације у ул.Д.Поповића

3.7.1997.

15/97

32-T-96

УП колектора "СОМБОРСКА"

22.4.1997.

9/97

65-K-96

УП парка у МК "Б. М. Каменко"

22.4.1997.

9/97

20-R-96

УП Нишавског колектора од ул. Пролетерске до моста "Младости"

22.4.1997.

9/97

17-K-96

УП потисног цевовода са резервоарима III висинске зоне "ГОРИЦА" на локацији "ТУРСКИ ШАНАЦ"

25.7.1996.

15/96

93-V-95

Регулациони план градске саобраћајнице "СТАРИ АУТОПУТ" од моста "МЛАДОСТИ" до булевара "12. фебруар"

25.7.1996.

15/96

97-U-95