Назив елабората

Датум усвајања

Објављ. у Служб. гласилу

Шифра плана

ДУП насеља "ГАБРОВАЧКА РЕКА" ("Плаво насеље")

21.12.1995.

29/95

46-S-95

Регулациони план ЈУЖНОГ КОЛЕКТОРА

26.10.1995.

23/95

29-K-95

Регулациони план топловода "АПЕЛОВАЦ - ДЕЛИЈСКИ ВИС II"

26.10.1995.

23/95

25-Tp-95

ДУП "ЗЕЛЕНИ ВРХ" - Радна зона "Север"

26.10.1995.

23/95

57-I-93

УП ТС "АПЕЛОВАЦ 2"

18.9.1995.

21/95

67-E-95

УП ТС "Т.МИХАЈЛОВИЋ - ШПАНАЦ"

18.9.1995.

21/95

66-E-95

УП ТС "ТРСТЕНИЧКА"

18.9.1995.

21/95

57-E-95

УП за изградњу ТС 10/0,4 kV "НОВИ КОМРЕН 5" са прикључним водовима 10кВ и расплетом мреже 0,4 kV у насељу "Ратко Јовић"

21.8.1995.

20/95

49-E-95

УП за доградњу ТС 10/0,4 kV "НОВИ КОМРЕН 4" са расплетом мреже 0,4 kV у насељу "Ратко Јовић"

14.8.1995.

19/95

48-E-95

УП за изградњу ТС10/0,4 kV "РАТКО ЈОВИЋ 2" са прикључним водовима 10 kV и расплетом мреже 0,4кВ у насељу "Ратко Јовић"

14.8.1995.

19/95

47-E-95

УП за изградњу магацинског простора ДД "НИССАЛ" НИШ

7.8.1995.

19/95

41-I-95

УП за изградњу ТС 10/0,4 kV "НИКОЛА ТЕСЛА 5" са прикључним водовима 10 kV и расплетом мреже 0,4 kV у насељу "Никола Тесла"

21.8.1995.

19/95

20-E-95

Просторни план подручја са посебном наменом са елементима ДУП-а за БАЊУ ТОПИЛО

6.7.1995.

17/95

73-PP-90

Просторни план подручја са посебном наменом СИЋЕВАЧКА КЛИСУРА

6.7.1995.

16/95

63-PP-92

УП складишног простора производно-трговинског предузећа "ДУКАМАМ" у РЗ "Север"

6.7.1995.

15/95

80-I-95

Услови за уређење простора за изградњу резервоара 1. ВИСИНСКЕ ЗОНЕ ПАСИ ПОЉАНА - БУБАЊ 1. у Нишу

6.7.1995.

15/95

45-V-94

ДУП новопројектованог ПУТА Н - 24 и друмског моста преко реке ЈУЖНЕ МОРАВЕ (код Ланинца)

6.7.1995.

15/95

11-U-95

УП производно-складишног простора предузећа за спољни и унутрашњи промет "АГРОХИМ" у радној зони "Север"

3.5.1995.

15/95

53-I-94

ДУП "БРАНКО МИШИЋ - КАМЕНКО" - између аутопута и пруге Ниш - Зајечар (стамбено насеље)

6.7.1995.

15/95

56-S-93

УП за изградњу ТС 10/0,4 kV "ХУСИНСКИХ РУДАРА" са прикључним водовима 10 kV и расплетом мреже 0,4 kV

3.5.1995.

14/95

5-E-95

УП за изгрдњу ТС 10/0,4 kV "ПУШКИНОВА" са прикључним водовима 10 kV и расплетом мреже 0,4 kV

3.5.1995.

14/95

4-E-95

УП доградње ТС 10/0,4 kV "КЊАЖЕВАЧКА I"

3.5.1995.

14/95

3-E-95

УП за изградњу ТС 10/0,4 kV "ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА" са прикључним водовима 10 kV и расплетом мреже 0,4 kV

3.5.1995.

14/95

2-E-95

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НИША 1995 - 2010

25.5.1995.

13/95

26-G-95

РП ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ НИША

25.5.1995.

12/95

6-C-93

УП за реконструкцију инфраструктуре у улици ПОБЕДЕ (подземни пешачки пролаз)

16.1.1995.

1/95

51-C-94

Измене и допуне ДУП-а саобраћајница I фазе РАДНЕ ЗОНЕ "СЕВЕР"

28.12.1994.

20/94

47-U-94

УП стубне ТС 10/0,4 kV "НОВО СЕЛО 7" са прикључним водом 10кВ и расплетом мреже 0,4 kV у насељу Ново Село

19.12.1994.

19/94

56-E-94

УП "МОКРАЊЧЕВА" блок IIа

19.12.1994.

19/94

29-S-94

Услови за уређење простора за изградњу МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА МЕДИЈАНА - ВИНИК - БУБАЊ 1. и МЕДИЈАНА - ДЕЛИСКИ ВИС у Нишу

20.10.1994.

15/94

8-V-94

Измене и допуне ДУП-а СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА "ЂУКА ДИНИЋ" (бензинскса станица у улици Ивана Милутиновића)

20.10.1994.

15/94

49-R-92

УП стамбеног насеља "АРДИЈА"

10.10.1994.

14/94

38-S-94

Услови за уређење простора за изградњу резервоара и цевовода за 2. ВИСИНСКУ ЗОНУ "ВИНИК"

21.07.1994.

12/94

22-V-94

УП ТС 10/0,4 kV "СТАРИ ПАРК" са прикључним водовима 10 kV и расплетом мреже 0,4 kV

27.6.1994.

12/94

15-E-94

Регулациони план ПРИМАРНЕ ГРАДСКЕ ГАСОВОДНЕ МРЕЖЕ са мерно регулационим станицама

21.7.1994.

12/94

51-Gs-93

УП производног, складишног и пословног центра мале привреде у улици ИГМАНСКОЈ

27.6.1994.

12/94

30-I-94

Измене и допуне урбанистичког пројекта "МОКРАЊЧЕВА" - Блок I

18.7.1994.

12/94

28-S-94

УП пословно-стамбених објеката на локалитету "ДУШАНОВОГ БАЗАРА"

20.6.1994.

10/94

19-C-94

ДУП производно складишног простора предузећа за спољну и унутрашњу трговину "ЕКОТРЕЈД" у радној зони "Север"

12.5.1994.

7/94

28-I-93

ДУП комплекса предузећа за трговинско-финансијску делатност "ТОПИНГ" у радној зони "Север"

12.5.1994.

7/94

27-I-93

РП МАГИСТРАЛНОГ КОЛЕКТОРА у делу ул. "12 ФЕБРУАР" од комплекса "Електротехне" до ул. Сарајевске и новопројектоване саобраћајнице од ул. Сарајевске до улива у Београдски колектор

29.12.1993.

25/93

53-K-93

ДУП Нове МЗ 25

15.12.1993.

24/93

10-S-91

Услови за уређење простора за изградњу деснообалског колектора "Београдмалски" (од бул. 12. фебруар до Медошевачког колектора)

16.09.1993.

19/93

5-K-93

Измене и допуне ДУП-а стамбеног насеља "ГАБРОВАЧКИ ПУТ"

25.6.1993.

14/93

42-S-93

ДУП складишта трговинског предузећа "УНИКОМ" у радној зони "Север"

25.6.1993.

14/93

78-I-92

ДУП складишта трговинског предузећа "ГЕНЕКС - КОМЕРЦ" у радној зони "Север"

25.6.1993.

14/93

77-I-92

ДУП комплекса предузећа за спољну и унутрашњу трговину "ЕКСОМ" у радној зони "Север"

25.6.1993.

14/93

76-I-92

Измене и допуне ДУП-а стамбеног насеља "ДЕЛИЈСКИ ВИС I"

25.6.1993.

14/93

61-S-92

ДУП стамбено-пословног центра "ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" (изм. и допуне ДУП-а стамбеног насеља))

25.6.1993.

14/93

56-C-92

Измене и допуне ДУП-а стамбеног насеља "ДОЊА ВРЕЖИНА" - део МЗ "Стеван Синђелић"

25.6.1993.

14/93

7-S-92

Измене и допуне ДУП-а комплекса "НАФТАГАС" (Радна зона "Север")

25.6.1993.

14/93

46-I-91

Измене и допуне ДУП-а КЛИНИЧКО-УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ЦЕНТРА (прикључци за топлану "Апеловац"

7.5.1993.

10/93

80-C-92

Допуне ДУП стамбеног насеља "ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" (прикључци за топлану "Апеловац")

7.5.1993.

10/93

79-S-92

Измене и допуне ДУП-а СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА у МЗ "ДЕЛИЈСКИ ВИС"

20.3.1992.

41/92

49-R-91

ДУП комплекса предузећа за снабдевање трговинских и финансијских услуга "ЈУГОПРОМЕТ" - Ниш у радној зони "Север"

30.12.1992.

40/92

31-I-92

ДУП комплекса приватног предузећа за информациони консалтинг "МЕЛБАТ -НЕТ" у радној зони "Север"

28.10.1992.

34/92

39-I-92

ДУП комплекса предузећа кекса и вафла "БАМБИ" Пожаревац у радној зони "Север"

28.10.1992.

34/92

38-I-92

ДУП комплекса производно-трговинског предузећа "ПРИРОДА" Ниш у радној зони "Север"

28.10.1992.

34/92

37-I-92

ДУП комплекса предузећа за туризам и рент а кар "ЉОТИЋ И СИН" у радној зони "Север"

28.10.1992.

34/92

36-I-92

ДУП комплекса приватног трговинског предузећа експорт-импорт "НИ-КОМ"у радној зони "Север"

28.10.1992.

34/92

35-I-92

ДУП комплекса предузећа за производњу, испитивање тржишта и промет робе и услуга на велико "АТЛАС" у радној зони "Север"

28.10.1992.

34/92

33-I-92

ДУП КОЛЕКТОРА за фекалне воде ДОЊА ВРЕЖИНА - улица СРЕТЕНА МЛАДЕНОВИЋА

9.6.1992.

15/92

20-K-92

ДУП комплекса "ТЕЛЕФОНКАБЛ" из Београда у Радној зони "Север"

9.6.1992.

15/92

8-I-92

ДУП дела МЗ "ДУШКО РАДОВИЋ"

9.6.1992.

15/92

37-S-91

Измене и допуне ДУП-а стамбеног насеља "ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" (Топлана "Апеловац")

18.12.1991.

35/91

43-S-91

Измене и допуне ДУП-а стамбеног насеља "ДУРЛАН II" - део МЗ "Стеван Синђелић" - јужно од улице Нишавске

18.12.1991.

35/91

11-S-91

Измене и допуне ДУП-а новог гробља на Бубњу у Нишу

24/93

Измене и допуне ДУП-а стамбено-пословног блока "КОСТА СТАМЕНКОВИЋ"

9.10.1991.

30/91

9-C-91

Измена и допуна ДУП-а новог гробља на Бубњу у Нишу

24/93

УП ДАЛЕКОВОДА 35 kV "НИШ 1 - АЛЕКСИНАЦ"

22.8.1991.

24/91

49-E-90

ДУП стамбеног блока "КЊАЖЕВАЧКА ЈУГ" - део МЗ "Моша Пијаде"

29.8.1991.

24/91

67-S-90

ДУП стамбеног блока "КЊАЖЕВАЧКА - МАТЕЈЕВАЧКИ ПУТ" - део МЗ "Моша Пијаде"

29.8.1991.

24/91

66-S-90

УП УРЕЂЕЊА ЛЕВЕ И ДЕСНЕ ОБАЛЕ НИШАВЕ од Моста код Тврђаве до Пешачког моста у улици Светосавска

29.8.1991.

24/91

57-R-90

Допуна ДУП-а комплекса СПОМЕН - ПАРКА "БУБАЊ"

21.6.1991.

19/91

6-T-91

Допуна ДУП-а санације и реконструкције стамбеног насеља "ТРАФОСТАНИЦА"

21.6.1991.

19/91

6-T-91

Просторни план подручја посебне намене "КАМЕНИЧКИ ВИС"

29.5.1991.

16/91

27-PP-87

ДУП КОЛЕКТОРА од Медошевачког моста до пречишћивача

27.3.1991.

12/91

69-K-90

УП стамбеног блока у МЗ "СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ" - БЛОК V

27.3.1991.

12/91

75-S-89

УП стамбеног блока у МЗ "СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ" - БЛОК IV

27.3.1991.

12/91

74-S-89

ДУП стамбеног насеља "ЋЕЛЕ КУЛА"

31.10.1990.

12/91

41-S-89