Назив елабората

Датум усвајања

Објављ. у Служб. гласилу

Шифра плана

ДУП стамбеног насеља "БУБАЊ II"

26.12.1990.

32/90

76-S-89

ДУП дела МЗ "ЧАИР"

26.12.1990.

32/90

59-S-87

Измене и допуне ДУП-а стамбеног насеља "ДУРЛАН II" - део МЗ "Стеван Синђелић" - Доња Врежина

19.9.1990.

23/90

16-S-90

Измене и допуне ДУП-а дела АУТОПУТА НИШ - ЛЕСКОВАЦ на деоници од Моста на Нишави код Поповца до реке Јужне Мораве (база за одржавање аутопута и стајалишта)

27.6.1990.

20/90

6-U-90

ДУП стамбеног насеља "ГАБРОВАЧКИ ПУТ"

31.1.1990.

2/90

74-S-87

ДУП комплекса "АГРООПРЕМА" (Радна зона "Север")

22.11.1989.

35/89

55-I-89

Измене и допуне ДУП-а комплекса "ЈУГОТЕХНИКА" (Радна зона "Север")

26.6.1989.

17/89

110-I-88

ДУП дела нове МЗ "25" (у насељу "Маршал Тито")

29.3.1989.

10/89

103-S-88

УП уређења простора СПОМЕН ПАРКА "ЧЕГАР" - I фаза

7.3.1989.

5/89

1-R-89

Измене и допуне ДУП-а стамбеног насеља "БУБАЊ II"

28.12.1988.

1/89

90-S-87

Допуна ДУП-а комплекса СПОМЕН - ПАРКА "БУБАЊ"

26.10.1988.

28/88

24-R-88

ДУП комплекса постојеће ДЕПОНИЈЕ СМЕЋА (на Бубњу)

23.11.1988.

30/88

53-I-87

ДУП дела АУТОПУТА НИШ - ЛЕСКОВАЦ на деоници од моста на Нишави код Поповца до реке Јужне Мораве

7.9.1988.

24/88

5-U-88

УП трасе 10 kV кабловских водова за ТС 10/0,4 kV "ЂЕРДАПСКА"

7.9.1988.

24/88

90-E-83

Просторни план подручја посебне намене "БОЈАНИНЕ ВОДЕ" на Сувој планини код Ниша

7.9.1988.

24/88

102-PP-83

ДУП комплекса СПОМЕН - ПАРКА "ЧЕГАР"

29.6.1988.

18/88

16-R-88

ДУП новопројектоване саобраћајнице од ЛЕДЕНЕ СТЕНЕ до НИШАВЕ са инфраструктуром

28.4.1988.

13/88

50-U-86

Измене и допуне ДУП-а СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА "ЧАИР"

2.12.1987.

31/87

83-R-86

ДУП складишног простора Р.О. "АНГРОПРОМЕТ" ООУР "УНИВЕРЗАЛ" (Радна зона "Север")

29.10.1987.

26/87

63-I-86

ДУП производно складишног комплекса РО "БУДУЋНОСТ" (Радна зона "Север")

5.10.1987.

25/87

106-I-86

ДУП КЛИНИЧКО - ИНСТИТУТСКОГ ЦЕНТРА

5.10.1987.

25/87

42-C-86

ДУП комплекса ЕЛЕКТРОНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ НИШ (Радна зона "Исток")

10.9.1987.

23/87

31-I-86

Измене и допуне ДУП-а "БУЛЕВАР ЛЕЊИНА" са мостом на Габровачкој реци

10.6.1987.

15/87

101-U-86

Допуна ДУП-а МЗ "ПАСИ ПОЉАНА" (Главни довод воде за МЗ "П. Пољана")

26.3.1987.

8/87

110-V-86

ДУП комплекса ООУР "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА" НИШ - погонски објекти (Радна зона "Север")

4.2.1987.

3/87

96-I-86

ДУП дела Булевара "МЕДИЈАНА" са инфраструктуром од улице Књажевачке до "Дуваништа III"

5.12.1986.

34/86

60-U-86

ДУП дела регулације ГАБРОВАЧКЕ РЕКЕ

11.11.1986.

34/86

ДУП улице "ВАСЕ ПЕЛАГИЋА" од Нишавске до улице Сомборске

5.12.1986.

34/86

41-U-86

ДУП комплекса РО "НАФТАГАС - ПРОМЕТ" ООУР "ВЕЛИКОПРОДАЈА" НОВИ САД (Складиште у радној зони "Север")

27.3.1986.

10/86

87-I-85

ДУП санације и реконструкције стамбеног насеља "ТРАФОСТАНИЦА"

1.11.1985.

5/86

64-S-84

УП реконструкције КАБЛОВСКЕ ТТ КАНАЛИЗАЦИЈЕ у улици БРАЋЕ ТАСКОВИЋ од улице Сремске до улаза у Војну Болницу

5.7.1985.

22/85

50-T-85

УП реконструкције КАБЛОВСКЕ ТТ КАНАЛИЗАЦИЈЕ у улици ОКТОБАРСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ

5.7.1985.

22/85

50-T-85

УП дела стамбеног насеља "БУБАЊ II"

21.9.1984.

32/84

44-S-84

Измене и допуне ДУП-а улице СОМБОРСКЕ (у делу инфраструктуре)

28.3.1984.

13/84

20-U-84

ДУП комплекса СПОМЕН ПАРКА "БУБАЊ"

19.9.1983.

30/83

11-R-81

Измене и допуне ДУП стамбеног насеља "ЦРВЕНА ЗВЕЗДА"

7.6.1983.

17/83

42-S-82

Измене и допуне ДУП комплекса "НАФТАГАС" (проширење складишта гаса - радна зона "Север")

7.4.1983.

12/83

28-I-83

ДУП БУЛЕВАРА ЛЕЊИНА са мостом на Габровачкој реци

7.3.1983.

8/83

41-U-80

ДУП БУЛЕВАРА "ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА"

14.9.1982.

33/82

37-U-79

ДУП улице СОМБОРСКЕ

1.7.1982.

24/82

12-U-81

ДУП стамбеног насеља "ГОРИЦА"

30.3.1982.

18/82

15-S-79

ДУП фабрике обојених метала "ЂУРО САЛАЈ" (радна зона "Исток")

26.1.1977.

3/77

23-I-76