- Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана општине Бела Паланка

- Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана општине Димитровград

- Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана општине Дољевац

- Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана општине Житорађа

- Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана општине Сврљиг

- Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину ПДР Tigar Tyres

- Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину ППППН Специјалног резервата природе  Сува планина - RAAP

- Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину ППО Гаџин Хан

- Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину ППАП Града Ниша 2021

- Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину ГУП Ниша 2010-2025