Урбанистички пројекти за потребе архитектонске разраде локације објекта

Урбанистички пројекти за потребе архитектонске разраде локације објекта се раде у складу са Урбанистичким плановима, када је то планом предвиђено, а у циљу дефинисања спратности, паркирања, потребних коефицијената за градњу, као и естетског задовољења објекта.

Захтев за израду урбанистичког пројекта за потребе архитектонске разраде локације објекта можете преузети овде (pdf, 50kB).
 

Привремено постављање летње баште/тезге/штафелаја

Захтев за УТУ за привремено постављање летње баште/тезге/штафелаја можете преузети овде (zip).


Преузете захтеве одштампајте на ласерском штампачу, попуните и предајте нашој установи.
 

Напомена: Линкови ка свим пратећим програмима, помоћу којих можете да отворите документе преузете са наше интернет странице, налазе се у делу Прилози.