Делатност Завода

Претежна делатност од јавног интереса:
71.11: Архитектонска делатност
Остале делатности:

71.12: Инжењерске делатности и техничко саветовање
консултантске активности у вези са пројектима за нискоградњу, хидроградњу и саобраћај
геодетске активности (премеравање границе и терена)

 

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ СТРУЧЊАКА ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ - 1.4.2019. 

             
  Мр Мирољуб СТАНКОВИЋ, дипл.инж.арх.  
одговорни планер 
одговорни урбаниста
одговорни пројектант
  лиц. бр. 100 0124 08
лиц. бр. 200 0008 03
лиц. бр. 300 Е608 07
 
  Александар РИСТИЋ, дипл.инж.арх.  
одговорни планер
одговорни урбаниста
одговорни пројектант
одговорни инжењер за енергетску
ефикасност зграда
  лиц. бр. 100 0186 11
лиц. бр. 200 1367 13
лиц. бр. 300 N877 15

лиц. бр. 381 1413 15
 
  Александра МИЛОШЕВИЋ, дипл.инж.арх.  
одговорни урбаниста
одговорни пројектант
  лиц. бр. 200 0967 07
лиц. бр. 300 7869 04
 
  Бранимир ЋИРИЋ, дипл.инж.арх.  
одговорни урбаниста
одговорни пројектант
  лиц. бр. 200 0801 04
лиц. бр. 300 D876 06
 
  Драгица ЋИРИЋ, дипл.инж.арх.  
одговорни урбаниста
  лиц. бр. 200 0950 06  
  Душица ШЕГОВИЋ, дипл.инж.арх.  
одговорни планер
одговорни урбаниста
одговорни пројектант
  лиц. бр. 100 0179 11
лиц. бр. 200 0748 04
лиц. бр. 300 С720 06
 
  Јелена ПАЛИЋ, дипл.инж.арх.  
одговорни планер
одговорни урбаниста
  лиц. бр. 100 0298 17
лиц. бр. 200 1589 17
 
  Лидија СТЕФАНОВИЋ-НИКОЛИЋ, дипл.инж.арх.  
одговорни планер
одговорни урбаниста
одговорни пројектант
  лиц. бр. 100 0225 13
лиц. бр. 200 1390 13
лиц. бр. 300 К524 11
 
  Мариана МИТИЋ дипл.инж.арх.  
одговорни урбаниста
  лиц. бр. 200 1455 14  
  Милена ПЕТРОВИЋ, дипл.инж.арх.  
одговорни планер
одговорни урбаниста
  лиц. бр. 100 0310 18
лиц. бр. 200 1618 18
 
  Милена СТАНОЈЕВИЋ, дипл.инж.арх.  
одговорни планер
одговорни урбаниста
одговорни пројектант
  лиц. бр. 100 0257 14
лиц. бр. 200 1232 10
лиц. бр. 300 М340 13
 
  Др Милица МАКСИЋ, дипл.инж.арх.  
одговорни планер
одговорни урбаниста
  лиц. бр. 100 0180 11
лиц. бр. 200 1254 11
 
  Мирјана ИВАНОВИЋ, дипл.инж.арх.  
одговорни урбаниста
одговорни пројектант
  лиц. бр. 200 1249 10
лиц. бр. 300 H841 09
 
  Др Наташа ЖИВАЉЕВИЋ-ЛУКСОР,
дипл.инж.арх, дипл.инж.ел.
 
одговорни урбаниста
одговорни пројектант
  лиц. бр. 200 0879 05
лиц. бр. 300 3984 03
 
  Никола ЛЕЧИЋ, дипл. инж. арх.
(мировање радног односа)
 
одговорни планер
одговорни урбаниста
одговорни пројектант
  лиц. бр. 100 0196 12
лиц. бр. 200 1352 12
лиц. бр. 300 L304 12
 
  Светлана МОМЧИЛОВИЋ, дипл.инж.арх  
одговорни планер
одговорни урбаниста
  лиц. бр. 100 0243 13
лиц. бр. 200 1398 13
 
  Тамара ЈОВАНОВИЋ, дипл.инж.арх.  
одговорни планер
одговорни урбаниста
одговорни пројектант
  лиц. бр. 100 0185 11
лиц. бр. 200 1282 11
лиц. бр. 300 P797 18
 
  Тијана ИЛИЋ, дипл.инж.арх.  
одговорни урбаниста
  лиц. бр. 200 1610 18  
  Валентина ЛУЧИЋ, дипл.инж.грађ.  
одговорни урбаниста
одговорни урбаниста
  лиц. бр. 201 1347 12
лиц. бр. 203 1255 10
 
  Валери СТОИЛКОВ, дипл.инж.грађ.  
одговорни урбаниста
одговорни пројектант
одговорни инжењер за енергетску
ефикасност  зграда
  лиц. бр. 201 134 812
лиц. бр. 317 8857 04

лиц. бр. 381 1422 15
 
  Велибор ТАНАСКОВИЋ, дипл.инж.грађ.  
одговорни пројектант
одговорни пројектант
  лиц. бр. 311 I 645 10
лиц. бр. 317 2464 03
 
  Татијана ВАСИЉЕВИЋ, дипл.инж.грађ.  
одговорни урбаниста
одговорни урбаниста
  лиц. бр. 203 0958 07
лиц. бр. 201 1346 12
 
  Владимир БОГДАНОВИЋ, дипл.инж.грађ.  
одговорни урбаниста
  лиц. бр. 202 1089 08  
  Марија МАРКОВИЋ, дипл.инж.грађ.  
одговорни планер
одговорни урбаниста
одговорни пројектант
  лиц. бр. 100 0297 17
лиц. бр. 202 1110 08
лиц. бр. 312 G549 08
 
  Милан СТЕФАНОВИЋ, дипл.инж.грађ.  
одговорни урбаниста
одговорни пројектант
одговорни извођач
  лиц. бр. 202 1591 17
лиц. бр. 312 М796 13
лиц. бр. 412 Н972 13
 
  Славица СТЕФАНОВИЋ, дипл.инж.грађ  
одговорни планер
одговорни урбаниста
одговорни пројектант
одговорни извођач
  лиц. бр. 100 0228 13
лиц. бр. 202 1143 09
лиц. бр. 312 H436 09
лиц. бр. 412 1040 13
 
 
Слободан МИЦИЋ, дипл.инж.грађ.
 
одговорни урбаниста
одговорни пројектант
  лиц. бр. 202 0971 07
лиц. бр. 312 G550 08
 
  Весна СТОЈАНОВИЋ, дипл.инж.грађ.  
одговорни планер
одговорни урбаниста
одговорни пројектант
  лиц. бр. 100 0195 12
лиц. бр. 203 0863 05
лиц. бр. 314 F971 08
 
  Марко МАРСЕНИЋ, дипл.инж.грађ.  
одговорни урбаниста
одговорни пројектант
  лиц. бр. 203 1578 17
лиц. бр. 313 N553 14
 
  Милан МИЛОСАВЉЕВИЋ, дипл.инж.маш.  
одговорни планер
одговорни урбаниста
одговорни пројектант
одговорни инжењер за енергетску
ефикасност  зграда
  лиц. бр. 100 0194 12
лиц. бр. 203 1204 10
лиц. бр. 330 G315 08
лиц. бр. 381 0565 13
 
  Ивица ДИМИТРИЈЕВИЋ, дипл.инж.ел.  
одговорни планер
одговорни урбаниста
одговорни пројектант
одговорни извођач
  лиц. бр. 100 0240 13
лиц. бр. 203 1279 11
лиц. бр. 350 М277 13
лиц. бр. 450 Н696 13
 
  Милан ГЛИШИЋ, дипл.инж.саобраћаја  
одговорни планер
одговорни урбаниста
одговорни пројектант
одговорни извођач
  лиц. бр. 100 0294 17
лиц. бр. 202 1587 17
лиц. бр. 370 Е650 07
лиц. бр. 470 В222 07
 
  Мара РАШКОВИЋ, дипл.инж.пејз.арх.  
одговорни урбаниста
одговорни пројектант
одговорни извођач
  лиц. бр. 201 0924 06
лиц. бр. 373 Е815 07
лиц. бр. 474 В660 07
 
  Милијана ПЕТКОВИЋ-КОСТИЋ, дипл.инж.пејз.арх.  
одговорни планер
одговорни урбаниста
  лиц. бр. 100 0193 12
лиц. бр. 201 0989 07
 
  Мр Дејан СТОЈАНОВИЋ, дипл.пр.планер  
одговорни планер
одговорни урбаниста
  лиц. бр. 100 0151 10
лиц. бр. 201 1057 08
 
  Зорица ГОЛУБОВИЋ, инж.геодезије  
лиценца II реда
  лиц. бр.  02  0487 13