Делатност Завода

Претежна делатност од јавног интереса:
71.11: Архитектонска делатност
Остале делатности:

71.12: Инжењерске делатности и техничко саветовање
консултантске активности у вези са пројектима за нискоградњу, хидроградњу и саобраћај
геодетске активности (премеравање границе и терена)

Лиценцирани стручњаци:

Мр Мирољуб СТАНКОВИЋ, дипл.инж.арх. 
(директор)
одговорни планер                    (лиц. бр. 100 0124 08)
oдговорни урбаниста               (лиц. бр. 200 0008 03)
одговорни пројектант               (лиц. бр. 300 Е608 07)
Александар РИСТИЋ, дипл.инж.арх. одговорни планер                    (лиц. бр. 100 0186 11)
одговорни урбаниста               (лиц. бр. 200 1367 13)
одговорни пројектант               (лиц. бр. 300 N877 15)
одговорни инжењер за енергетску
ефикасност зграда                   (лиц. бр. 381 1413 15)
Александра МИЛОШЕВИЋ, дипл.инж.арх. одговорни урбаниста               (лиц. бр. 200 0967 07)
одговорни пројектант               (лиц. бр. 300 7869 04)
Бранимир ЋИРИЋ, дипл.инж.арх. одговорни урбаниста               (лиц. бр. 200 0801 04)
одговорни пројектант               (лиц. бр. 300 D876 06)
Драгица ЋИРИЋ, дипл.инж.арх. одговорни урбаниста               (лиц. бр. 200 0950 06)
Душица ШЕГОВИЋ, дипл.инж.арх. одговорни планер                    (лиц. бр. 100 0179 11)
одговорни урбаниста               (лиц. бр. 200 0748 04)
одговорни пројектант               (лиц. бр. 300 С720 06)
Јелена ПАЛИЋ, дипл.инж.арх. одговорни планер                    (лиц. бр. 100 0298 17)
одговорни урбаниста               (лиц. бр. 200 1589 17)
Лидија СТЕФАНОВИЋ-НИКОЛИЋ, дипл.инж.арх. одговорни планер                    (лиц. бр. 100 0225 13)
одговорни урбаниста               (лиц. бр. 200 1390 13)
одговорни пројектант               (лиц. бр. 300 К524 11)
Мариана МИТИЋ дипл.инж.арх. одговорни урбаниста               (лиц. бр. 200 1455 14)
Мр Милена СТАНОЈЕВИЋ, дипл.инж.арх. одговорни планер                    (лиц. бр. 100 0257 14)
одговорни урбаниста               (лиц. бр. 200 1232 10)
одговорни пројектант               (лиц. бр. 300 М340 13)
Милица МАКСИЋ, дипл.инж.арх. одговорни планер                    (лиц. бр. 100 0180 11)
одговорни урбаниста               (лиц. бр. 200 1254 11)
Мирјана ИВАНОВИЋ, дипл.инж.арх. одговорни урбаниста               (лиц. бр. 200 1249 10)
одговорни пројектант               (лиц. бр. 300 H841 09)
Др Наташа ЖИВАЉЕВИЋ-ЛУКСОР,
дипл.инж.арх, дипл.инж.ел.
одговорни урбаниста               (лиц. бр. 200 0879 05)
одговорни пројектант               (лиц. бр. 300 398403)
Никола ЛЕЧИЋ, дипл. инж. арх.
(мировање радног односа)
одговорни планер                    (лиц. бр. 100 0196 12)
одговорни урбаниста               (лиц. бр. 200 1352 12)
одговорни пројектант               (лиц. бр. 300 L304 12)
Светлана МОМЧИЛОВИЋ, дипл.инж.арх одговорни планер                    (лиц. бр. 100 0243 13)
одговорни урбаниста               (лиц. бр. 200 1398 13)
Тамара ЈОВАНОВИЋ, дипл.инж.арх. одговорни планер                    (лиц. бр. 100 0185 11)
одговорни урбаниста               (лиц. бр. 200 1282 11)
Валентина ЛУЧИЋ, дипл.инж.грађ. одговорни урбаниста               (лиц. бр. 201 1347 12) одговорни урбаниста               (лиц. бр. 203 1255 10)
Валери СТОИЛКОВ, дипл.инж.грађ. одговорни урбаниста               (лиц. бр. 201 134 812)
одговорни пројектант               (лиц. бр. 317 8857 04)
одговорни инжењер за енергетску
ефикасност  зграда                  (лиц. бр. 381 1422 15)
Велибор ТАНАСКОВИЋ, дипл.инж.грађ. одговорни пројектант               (лиц. бр. 311 I645 10)
одговорни пројектант               (лиц. бр. 317 2464 03)
Татијана ВАСИЉЕВИЋ, дипл.инж.грађ. одговорни урбаниста               (лиц. бр. 203 0958 07)
одговорни урбаниста               (лиц. бр. 201 1346 12)
Владимир БОГДАНОВИЋ, дипл.инж.грађ. одговорни урбаниста               (лиц. бр. 202 1089 08)
Марија МАРКОВИЋ, дипл.инж.грађ. одговорни планер                    (лиц. бр. 100 0297 17)
одговорни урбаниста               (лиц. бр. 202 1110 08)
одговорни пројектант               (лиц. бр. 312 G549 08)
Милан СТЕФАНОВИЋ, дипл.инж.грађ. одговорни урбаниста               (лиц. бр. 202 1591 17)
одговорни пројектант               (лиц. бр. 312 М796 13) одговорни извођач                  (лиц. бр. 412 Н972 13)
Славица СТЕФАНОВИЋ, дипл.инж.грађ одговорни планер                   (лиц. бр. 100 0228 13)
одговорни урбаниста              (лиц. бр. 202 1143 09)
одговорни пројектант              (лиц. бр. 312 H436 09)
одговорни извођач                 (лиц. бр. 412 1040 13)
Слободан МИЦИЋ, дипл.инж.грађ. одговорни урбаниста              (лиц. бр. 202 0971 07)
одговорни пројектант              (лиц. бр. 312 G550 08)
Весна СТОЈАНОВИЋ, дипл.инж.грађ. одговорни планер                   (лиц. бр. 100 0195 12)
одговорни урбаниста              (лиц. бр. 203 0863 05)
одговорни пројектант              (лиц. бр. 314 F971 08)
Марко МАРСЕНИЋ, дипл.инж.грађ. одговорни урбаниста              (лиц. бр. 203 1578 17)
одговорни пројектант              (лиц. бр. 313 N553 14)
Милан МИЛОСАВЉЕВИЋ, дипл.инж.маш. одговорни планер                   (лиц. бр. 100 0194 12)
одговорни урбаниста              (лиц. бр. 203 1204 10)
одговорни пројектант              (лиц. бр. 330 G315 08)
одговорни инжењер за енергетску
ефикасност  зграда                (лиц. бр. 381 0565 13)
Ивица ДИМИТРИЈЕВИЋ, дипл.инж.ел. одговорни планер                  (лиц. бр. 100 0240 13)
одговорни урбаниста              (лиц. бр. 203 1279 11)
одговорни пројектант             (лиц. бр. 350 М277 13)
одговорни извођач                (лиц. бр. 450 Н696 13)
Милан ГЛИШИЋ, дипл.инж.саобраћаја одговорни планер                 (лиц. бр. 100 0294 17)
одговорни урбаниста            (лиц. бр. 202 1587 17)
одговорни пројектант            (лиц. бр. 370 Е650 07)
одговорни извођач               (лиц. бр. 470 В222 07)
Мара РАШКОВИЋ, дипл.инж.пејз.арх. одговорни урбаниста            (лиц. бр. 201 0924 06)
одговорни пројектант            (лиц. бр. 373 Е815 07)
одговорни извођач               (лиц. бр. 474 В660 07)
Милијана ПЕТКОВИЋ-КОСТИЋ, дипл.инж.пејз.арх. одговорни планер                 (лиц. бр. 100 0193 12)
одговорни урбаниста            (лиц. бр. 201 0989 07)
Мр Дејан СТОЈАНОВИЋ, дипл.пр.планер одговорни планер                 (лиц. бр. 100 0151 10)
одговорни урбаниста            (лиц. бр. 201 1057 08)
Зорица ГОЛУБОВИЋ, инж.геодезије  лиценца II реда                     (лиц. бр. 02 0487 13)