ГУП

 

Планску и урбанистичку документацију можете преузети кликом на овај линк

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

2011. година

  • Генерални урбанистички план Ниша 2010 – 2025.
    Усвојен на седници Скупштине града Ниша 14.06.2011. („СЛГН“ 43/2011)
    Површина подручја Плана:  26676,90 ха (266,77 км2)

Skip to content