Делатност

Претежна делатност од јавног интереса:

  • 71.11: Архитектонска делатност

Остале делатности:

  • 71.12: Инжењерске делатности и техничко саветовање, консултантске активности
    у вези са пројектима за нискоградњу, хидроградњу и саобраћај,
    геодетске активности (премеравање границе и терена)

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ


Иван Грмуша
в.д. ДИРЕКТОР

Тијана Илић
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА


СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ И АРХИТЕКТУРУ


Дејан Стојановић
Бранимир Ћирић
Никола Лечић
Душица Шеговић
Валери Стоилков
Александра Милошевић
Наташа Живаљевић Луксор
Тамара Јовановић
Мирјана Ивановић
Милена Станојевић
Мариана Митић
Александар Ристић
Тијана Илић
Јелена Палић
Мара Рашковић
Татијана Васиљевић
Валентина Лучић
Милијана Петковић-Костић
Невена Петровић
Јелена Ђорђевић
Зоран Живић
Мирослав Вучковић
Милица Максић
Милена Петровић
Мирослава Митић
Владимир Димитријевић
Јасмина Рашић


СЕКТОР ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ГЕОДЕЗИЈУ


Милан Милосављевић
Марија Марковић
Весна Стојановић
Марија Јанковић
Владимир Богдановић
Слободан Мицић
Марија Јовић
Славица Стефановић
Милан Глишић
Милан Милојевић
Миодраг Петровић
Јелена Златковић
Зорица Голубовић
Вања Богдановић
Драгомир Ивановић
Сања Николић
Александар Стојадиновић
Ивана Вучковић
Ненад Петковић


СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ, ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ


Мирослав Маринковић
Биљана Павловић
Маја Игњатовић
Радмила Буковац
Лидија Ристић
Јелена Јанковић
Снежана Стефановић Митић
Зоран Павловић
Драган Марковић
Марина Милошевић
Драган Станковић
Синиша Станковић
Марко Томовић
Ирена Матицек
Бонка Михајловић
Маја Рељић
Марија Нешић
Данијела РанђеловићSkip to content