Завод за урбанизам Ниш формиран је Решењем Народног одбора Општине Ниш број 55809 од 29. децембра 1958. године, а његово фактичко постојање датира од 1. априла 1959. г. када почиње да ради са осам сарадника.
 
За више од 60 година постојања и стручног деловања Завод за урбанизам Ниш имао је више организационих промена.
 
Завод је израдио преко 3.000 стручних елабората: просторних и генералних урбанистичких планова, детаљних урбанистичких планова и пројеката, регулационих планова, студија, програма и анализа за потребе Ниша, Републике Србије и преко 40 градова и општина у Србији.
 
Данас ЈП Завод за урбанизам Ниш обавља своју делатност пружањем услуга државним органима, органима локалне самоуправе, физичким и правним лицима, под условима утврђеним Статутом, а основу ценовника својих услуга у складу са прописима о планирању, уређењу простора и грађењу.
 
Активност Завода за урбанизам Ниш није се исцрпљавала само у оквиру професионалног ангажовања на пословима планирања. Паралелно са развојем Завода, залагањем сарадника Завода, афирмисана је и стручна и друштвена активност урбаниста у граду као и на ширем подручју, кроз Урбанистичко друштво Ниша, Урбанистички савез Србије и Југославије, Удружење ураниста Србије и друге стручне и друштвене институције.
 
На иницијативу Друштва урбаниста Ниша и уз подршку Завода, у Нишу је 1991. године организован Први УРБАНИСТИЧКИ САЛОН Удружења урбаниста Србије, који је временом постао традиционална годишња манифестација УУС.
 
У протеклом периду органозовано је укупно 15 САЛОНА УРБАНИЗМА. Изузев 1993.године, када САЛОН није одржан, 2002. године када је 11. САЛОН одржан премијерно у Крагујевцу, 2004. године када је Салон премијерно одржан у Бања Луци и 2006. године када је 15. САЛОН одржан у Новом Саду, сви остали су премијерно постављани у Нишу на дан 8. новембра, који је тиме обележаван као Светски дан урбанизма.
 
Отварање САЛОНА у Нишу, на Светски дан урбанизма, окупљало је увек више стротина урбаниста из Србије, касније и суседних држава и иностранства.
 
На Салонима су приказивани најзначајнији просторни и урбанистички планови, студије и истраживања, у више категорија, или тематски прикази урбаног развоја, а сарадници Завода су за своје стручне радове добили 1 специјалну награду Салона, 2 велике награду Салона, 11 првих награда, 14 других награда, 6 треће награде и 3 посебна признања у различитим категоријама.
 
Завод је за протеклих 60 година, скоро сваке године, организовао одговарајућу стручну екскурзију. У бољим годинама то су биле посете водећим европским метрополама, сајмовима или стручним манифестацијама у градовима широм Европе. У другим околностима посете суседним државама и републикама, као и посете другим Заводима за урбанизам у ширем окружењу.
 
Већина сарадника Завода перманентно је учествовала на низу стручних и научних скупова, саветовања и семинара, из области просторног и урбанистичког планирања излажући и публикујући своја стручна искуства.
 
У периоду протеклих 60 година рада сарадници Завода били су бирани и обављали су низ значајних функција разним стручним и друштвеним организацијама у Нишу, СР Србији и Југославији.
 
И данас представници Завода за урбанизам Ниш ангажовани су у стручним и другим органима, саветима, одборима и комисијама града Ниша, општина са којима Завод сарађује и другим стручним организацијама и органима на градском и републичком нивоу.     У задњим годинама Завод је учинио напор и извршио радикалну промену технологије рада тако да је скоро комплетно прешао на рад са савременим средствима.
 
У дугогодишњој сарадњи са низом урбанистичких и других институција у Нишу, Србији и Југославији Завод је поред развијања размене стручних искустава неговао и праксу стручне помоћи млађим и мање оспособљеним институцијама настојећи да омогући њихов убрзанији стручни развој у интересу јачања укупне делатности просторног и урбанистичког планирања.
 
За своје ангажовање и успешну сарадњу Завод је добио низ похвала, плакета и признања од низа општина и других јавних и друштвених институција.
 
1974. добио је посебну Диплому Урбанистичког савеза Југославије.
 
За успешну организацију, реализацију и афирмацију Урбанистичког салона УУС Завод је 1992. г. добио посебно признање Удружења урбаниста Србије.
 
За постигнут висок стручни ниво у области просторног и урбанистичког планирања Завод је од Удружења урбаниста Србије, 1999. г. добио престижну награду "МИЛУТИН ГЛАВИЧКИ" за остварене резултате, а 2005. г. награду "МИЛОШ САВИЋ" за вишегодишње стручно ангажовање и ВЕЛИКУ НАГРАДУ поводом 50 година УУС. Овим наградама, које се додељују планерским институцијама, потврђени су вишегодишњи успешни резултати рада Завода којима је постигнут запажен стручни искорак у области урбанизма.
 
Поред великог број других награда и признања, Завод је, као најбоље јавно предузеће 2006. године добио од Регионалне привредне коморе Ниш признање "Капетан Миша Анастасијевић".
 
За успешан рад и значајне заслуге одговарајуће награде и признања добили су појединачно и многи садашњи и ранији сарадници Завода

Skip to content