ПГР

Планску и урбанистичку документацију можете преузети кликом на овај линк

ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Назив плана Одлука о усвајању Одговорни урбаниста
2012    
ПГР Дољевца Сл.лист града Ниша 70/12 Дејан Стојановић
ПГР насеља Гаџин Хан Сл.лист града Ниша 69/12 Александра Милошевић
ПГР градске општине Нишка Бања – прва фаза Сл.лист града Ниша 102/12 Мирјана Ивановић
ПГР градске општине Црвени Крст – прва фаза Сл.лист града Ниша 102/12 Милица Максић
ПГР градске општине Медијана Сл.лист града Ниша 72/12 Бранимир Ћирић
ПГР градске општине Палилула – прва фаза Сл.лист града Ниша 111/12 Душица Шеговић
ПГР градске општине Пантелеј – прва фаза Сл.лист града Ниша 102/12 Татјана Васиљевић
2013    
ПГР Бела Паланка Сл.лист града Ниша 84/13 Мирјана Ивановић
ПГР градске општине Црвени Крст – друга фаза Сл.лист града Ниша 96/13 Тамара Јовановић
ПГР градске општине Палилула – друга фаза Сл.лист града Ниша 73/13 Милена Станојевић
 
ПГР Бабушница Ск. преглед оп.Бабушница 4/14 Милица Максић
ПГР Димитровград Бр. 06-83/14-I/25-5 од 21.11.2014. Мирјана Ивановић
ПГР Прокупље Сл. Лист ошштине Прокупље, бр. 3/14 Милена Станојевић
ПГР општине Трговиште Сл.лист града Врања  бр.20/14 Милена Станојевић
ПГР Сврљиг Сл.лист града Ниша 45/14 Тамара Јовановић
2015.    
Прве измене и допуне ПГР-а ГО Палилула – прва фаза Сл.лист града Ниша 90/15 Лидија Стефановић Николић
Прве измене и допуне ПГР подручја ГО Медијана Сл.лист града Ниша 105/15 Бранимир Ћирић
ПГР градске општине Пантелеј– друга фаза Сл.лист града Ниша  бр.44/15 Мариана Митић
ПГР градске општине Нишка Бања – друга фаза Сл.лист града Ниша  бр.44/15 Милена Станојевић
ПГР градске општине Пантелеј– трећа фаза, ИСТОК Сл.лист града Ниша 44/15 Мариана Митић
ПГР градске општине Пантелеј– трећа фаза, ЗАПАД Сл.лист града Ниша 90/15 Мариана Митић
ПГР Житорађа Сл.лист града Ниша 79/15 Дејан Стојановић
2016.    
ПГР градске општине Црвени Крст – трећа фаза Сл.лист града Ниша 17/16 Светлана Момчиловић
ПГР градске општине Нишка Бања – трећа фаза Сл.лист града Ниша 17/16 Милена Станојевић
ПГР градске општине Палилула – трећа фаза Сл.лист града Ниша 116/16 Лидија Стефановић Николић
Прве измене и допуне ПГР подручја ГО Нишка Бања – I фаза Сл.лист града Ниша 136/16 Мирјана Ивановић
Треће измене и допуне ПГР подручја ГО Палилула – I фаза Сл.лист града Ниша 136/16 Душица Шеговић
ПГР Куршумлијске Бање Сл.лист опш. Куршумлија  бр.31/16 Тамара Јовановић
ПГР Куршумлије Сл.лист опш. Куршумлија  бр.35/16 Милена Станојевић
ПГР облилазне пруге око Ниша Сл.лист града Ниша 55/16 Тамара Јовановић
2017    
ПГР туристичког подручја Борско језеро – Брестовачка бања Сл.лист општине Бор бр. 7/17 Валери Стоилков
ПГР насеља Црвена Река Сл.лист града Ниша  60/17 Александар Ристић
ПГР за насеља Доња Трнава, Доња Топоница и Мезграја у ГО Црвени Крст Сл.лист града Ниша  139/17 Валентина Лучић
2018    
Прве измене и допуне ПГР подручја ГО Пантелеј – I фаза Сл.лист града Ниша  91/18 Мариана Митић
Прве измене и допуне ПГР подручја ГО Црвени Крст – I фаза Сл.лист града Ниша  118/18 Лидија Стефановић Николић
Прве измене и допуне ПГР подручја ГО Палилула – II фаза Сл.лист града Ниша  118/18 Милена Станојевић
Друге измене и допуне ПГР ГО Медијана (парцијалне измене) Сл.лист града Ниша  26/18 Бранимир Ћирић
Четврте измене и допуне ПГР подручја ГО Палилула – I фаза Сл.лист града Ниша  66/18 Валери Стоилков
ПГР подручја у обухвату заштитног појаса ИК МГ Ниш – Димитровград Сл.лист града Ниша  126/18 Милан Милосављевић
ПГР градске општине Црвени Крст IV фаза – ЗАПАД Сл.лист града Ниша  66/18 Татјана Васиљевић
ПГР градске општине Пантелеј IV фаза – СЕВЕРОИСТОК Сл.лист града Ниша  66/18 Мариана Митић
ПГР градске општине Палилула IV фаза – ЈУГОЗАПАД Сл.лист града Ниша  26/18 Милена Станојевић
ПГР градске општине Палилула IV фаза – ЗАПАД Сл.лист града Ниша  126/18 Мирјана Ивановић
ПГР градске општине Пантелеј IV фаза – СЕВЕРОЗАПАД Сл.лист града Ниша 126/18 Татјана Васиљевић
ПГР градске општине Црвени Крст IV фаза – ЈУГ Сл.лист града Ниша  26/18 Мирјана Ивановић
2019    
Друге измене и допуне ПГР ГО Црвени крст – I фаза (парц.изм.) Сл.лист града Ниша 44/19 Милица Максић
Друге измене и допуне ПГР ГО Црвени крст – III фаза Сл.лист града Ниша 100/19 Тамара Јовановић
Пете измене и допуне ПГР ГО Палилула – I фаза Сл.лист града Ниша 106/19 Душица Шеговић
Прве измене и допуне ПГР Бела Паланка Сл.лист града Ниша 50/19 Мирјана Ивановић
ПГР Луковска бања Сл.лист општ.Куршумлија 18/19 Мирољуб Станковић
ПГР градске општине Пантелеј IV фаза – СЕВЕР Сл.лист града Ниша 44/19 Александар Ристић
2020    
Друге измене и допуне ПГР ГО Нишка бања – I фаза – зона локалитета „Етно село“ Сл.лист града Ниша 3/20 Мирјана Ивановић
Треће измене и допуне ПГР ГО Нишка бања – I фаза (парц.изм.) Сл.лист града Ниша 3/20 Мирјана Ивановић
Друге измене и допуне ПГР Бела паланка Сл.лист града Ниша 1/20 Валери Стоилков
2021    
Прве измене и допуне ПГР ГО Црвени Крст – трећа фаза – зона Сарајевске и Ложионичке Сл.лист града Ниша 85/21 Мирољуб Станковић
Треће измене и допуне ПГР ГО Медијана (парц.изм.) Сл.лист града Ниша 29/21 Никола Лечић
Четврте измене и допуне ПГР ГО Медијана Сл.лист града Ниша 35/21 Тамара Јовановић
ПГР насеља Горња Трнава на подручју ГО Црвени Крст Сл.лист града Ниша 103/21 Валентина Лучић
2022    
Прве измене и допуне ПГР ГО Палилула – трећа фаза Сл.лист града Ниша 49/22 Лидија Стефановић Николић
ПГР ГО Палилула 4. фаза – југоисток Сл.лист града Ниша 49/22 Душица Шеговић

Skip to content