ПДР

Планску и урбанистичку документацију можете преузети кликом на овај линк

ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Назив плана Број сл.листа Руководилац израде
2009    
ПДР четири улице и дечијег парка у Нишкој Бањи Сл. лист Града Ниша 09/09  
ПДР стамбеног насеља „ГОРИЦА – север“ у Нишу Сл. лист Града Ниша 09/09  
ПДР на левој обали Габровачке реке у Нишу Сл. лист Града Ниша 09/09  
ПДР комплекса „Југопромет“ у Нишу Сл. лист Града Ниша 09/09  
ПДР улице Милана Бакића од ул. Змаја од Ноћаја до ул. Бубањске у Нишу Сл. лист Града Ниша 09/09  
ПДР десне обале Нишаве од моста Младости до Матејевачког потока у Нишу Сл. лист Града Ниша 09/09  
ПДР пруге Ниш – Димитровград, деоница Црвени Крст – Просек у коридору аутопута Е-80 у Нишу Сл. лист Града Ниша 09/09  
ПДР ОШ „Душан Радовић“ у Нишу Сл. лист Града Ниша 10/09  
ПДР три улице и трга у насељу Брзи Брод Сл. лист Града Ниша 10/09  
ПДР улице Горичке од улице Дебарске до улице Његошеве у Нишу Сл. лист Града Ниша 10/09 Слободан Мицић
Измене и допуне ПДР-а „Стара железничка колонија – Расадник“ у Нишу Сл. лист Града Ниша 10/09  
ПДР мернорегулационе станице „Ледена Стена-1“ са прикључним гасоводом у Нишу Сл. лист Града Ниша 10/09 Милан Милосављевић
ПДР мернорегулационе станице „Ратко Јовић“ са прикључним гасоводом у Нишу Сл. лист Града Ниша 10/09 Милан Милосављевић
ПДР улица и прилаза у насељу “Бубањска долина“ у Нишу Сл. лист Града Ниша 20/09  
Измене и допуне ПДР-а “Сомборска – центар“ у Ниш Сл. лист Града Ниша 20/09  
Измене и допуне ПДР-а северног дела насеља “Дуваниште III“ у Нишу Сл. лист Града Ниша 20/09  
ПДР мернорегулационе станице “Милка Протић“ са прикључним гасоводом у Нишу Сл. лист Града Ниша 48/09  
ПДР рекреативног центра “Лозни калем“ у Нишкој Бањи Сл. лист Града Ниша 48/09 Бранимир Ћирић
ПДР комплекса “Југоисток“ у радној зони “Север“ у Нишу Сл. лист Града Ниша 48/09  
Измене и допуне Генералног плана коридора далековода 400 кВ ТС Ниш 2 – граница Македоније са елементима ПДР-а, деоница на територији Града Ниша Сл. лист Града Ниша 48/09  
ПДР стамбеног блока “Светопреображенска“ у Нишу Сл. лист Града Ниша 66/09  
ПДР јужне паралелне саобраћајнице у зони петље Комрен у Нишу Сл. лист Града Ниша 66/09  
ПДР дела простора “Дуваниште III“ у Нишу Сл. лист Града Ниша 66/09 Бранимир Ћирић
ПДР девет улица на подручју насеља “Горица“ у Нишу Сл. лист Града Ниша 66/09  
Измене и допуне ПДР-а центра насеља “Палилула – југ“ у Нишу Сл. лист Града Ниша 66/09 Наташа Живаљевић
ПДР спортско рекреативног центра „Ратко Јовић“ у Нишу Сл. лист Града Ниша 76/09  
ПДР улице Новоселске (од улице Облачинске до улице Пасјачке, у насељу “ Ледена Стена „) у Нишу Сл. лист Града Ниша 76/09  
ПДР реконструкције постојећег далековода 110 kV од ТС 400/220/110 kV „Ниш 2“ до ТС 110/35 kV „Ниш 1“ са увођењем у ТС 110/10 kV „Ниш 8“ у Нишу Сл. лист Града Ниша 76/09  
2010    
ПДР дела Новопланиране улице на десној обали Нишаве од железничког до медошевачког моста у Нишу Сл. лист Града Ниша 11/10 Марија Марковић
ПДР улице Војводе Мишића до улице Вожда Карађорђа до Булевара Немањића у Нишу Сл. лист Града Ниша 11/10 Марија Марковић
Измене и допуне ПДР-а дела насеља “Паси Пољана“ у Нишу Сл. лист Града Ниша 11/10  
ПДР целина А2, Б2, В, Г, Д и Ђ у насељу “Београд Мала“ у Нишу Сл. лист Града Ниша 38/10  
ПДР меморијалног парка “Војничког гробља“ на Делијском Вису у Нишу Сл. лист Града Ниша 67/10  
ПДР улице Габровачки пут од улице Душана Поповића у Нишу Сл. лист Града Ниша 67/10 Слободан Мицић
ПДР Матејевачког пута од ул. Сомборске до петље на аутопуту у насељу “ Доња Врежина “ у Нишу Сл. лист Града Ниша 67/10 Слободан Мицић
ПДР за део улице 12. српске бригаде у Нишу Сл. лист Града Ниша 76/10  
Измене ПДР-а дела пословно – стамбеног блока “Трг Краља Александра Ујединитеља“ – југ у Нишу Сл. лист Града Ниша 76/10  
ПДР Ђорђа Љубинковића у насељу “Делијски вис“ у Нишу Сл. лист Града Ниша 93/10  
ПДР блока “Струмска“ на Кеју Кола српских сестара у Нишу Сл. лист Града Ниша 93/10 Бранимир Ћирић
Измена и допуна ПДР-а Насеља “9. Мај“ за улицу Добродолску у Нишу Сл. лист Града Ниша 93/10 Марија Марковић
Измена и допуна ПДР-а дела Булевара Медијана у Нишу Сл. лист Града Ниша 93/10  
Измена и допуна ПДР-а Булевара Св. Цара Константина од Габровачке реке до раскрснице код Нишке Бање Сл. лист Града Ниша 93/10 Слободан Мицић
Измене и допуне ПДР-а “Трг радничких савета- југ“ у Нишу Сл. лист Града Ниша 93/10  
2011    
Измене и допуне ПДР-а Компекса складишта и сервиса на потезу “Булевар Медијана – Бањска рампа“ у Нишу Сл. лист Града Ниша 15/11 Наташа Живаљевић
Друге измене и допуне дела ПДР „Сомборска-центар“ у Нишу Сл. лист Града Ниша 38/11  
Измена и допуна ПДР улице Војводе Мишића северно од реке Нишаве у Нишу Сл. лист Града Ниша 38/11 Марија Марковић
ПДР 5 улица у насељу „Доња Врежина“ у Нишу -северно од улице Књажевачке Сл. лист Града Ниша 38/11 Марија Марковић
ПДР дела улице Нишавске мале у Нишу Сл. лист Града Ниша 38/11  
ПДР станице за снабдевање возила горивом на км 8+850 аутопута Е-80 и обилазног пута у Нишу Сл. лист Града Ниша 38/11 Марија Марковић
Измене и допуне дела ПДР комплекса „Тврђава“ у Нишу Сл. лист Града Ниша 48/11  
ПДР подручја   јужно  од  улице Ћирила  и Методија у Нишу Сл. лист Града Ниша 48/11 Бранимир Ћирић
ПДР улице Драчета Миловановића и улице Милана Топлице 2 део на подручју Бубањске долине у Нишу Сл. лист Града Ниша 48/11  
ПДР дела насеља Брзи Брод „Љубомира Недељковића-југ“ у Нишу Сл. лист Града Ниша 81/11 Наташа Живаљевић
ПДР дела насеља Брзи Брод „Љубомира Недељковића-север“ у Нишу Сл. лист Града Ниша 81/11  
ПДР кварта „Сврљишка“ у Нишу Сл. лист Града Ниша 81/11 Наташа Живаљевић
ПДР складишно – дистрибутивног   центра типа Cash & Carry „MALFORD“ d.o.o. у Нишу Сл. лист Града Ниша 81/11  
ПДР дела индустријске зоне МИН Див у Сврљигу Сл. лист Града Ниша 11/11  
ПДР дела зоне индустрије, складишта и сервиса у Сврљигу Сл. лист Града Ниша 11/11 Милица Максић
ПДР дела насеља Лукавица у Сврљигу Сл. лист Града Ниша 11/11  
ПДР дела насеља Росуља у Сврљигу Сл. лист Града Ниша 11/11  
ПДР улице Ставре партизана у Сврљигу Сл. лист Града Ниша 11/11 Марија Марковић
ПДР објекта Дечја радост у Белој Паланци Сл. лист Града Ниша 19/11  
ПДР простора СПЦ Врело у Белој Паланци Сл. лист Града Ниша 6/11  
ПДР Обилазнице Прокупље Сл.лист опш.Прокупље 1/11 Слободан Мицић
ПДР комплекса ТЦ 110/35/10kV Ниш 15 – Дољевац Сл. лист Града Ниша 66/11 Ивица Димитријевић
2012    
Измене и допуне ПДРа Лозни калем Сл. лист Града Ниша 68/12  
ПДР мале хидроелектране Мала Бела Паланка Сл. лист Града Ниша 57/12  
2013    
Измене и допуне ПДР колектора од насеља 9. мај до нишавског колектора Сл. лист Града Ниша 73/13 Весна Стојановић
ПДР комплекса К1 у делу радне зоне Север, западно од пута Р-214 Сл. лист Града Ниша 73/13 Милена Станојевић
ПДР комплекса К4 у делу радне зоне Север, западно од пута Р-214 Сл. лист Града Ниша 73/13 Милена Станојевић
ПДР поповачких колектора за одвођење атмосферских и употребљених вода Сл. лист Града Ниша 67/13 Душан Радивојевић
ПДР простора Триангле северно од улице Јована Ристића Сл. лист Града Ниша 67/13 Никола Лечић
ПДР индустријске зоне Мурица 1 Б.Паланка Сл. лист Града Ниша 31/13 Наташа Живаљевић
2014    
Измене и допуне ПДР насеља 9. мај-север Сл. лист Града Ниша 85/14  
ПДР блока Б4 Сл. лист Града Ниша 57/14 Бранимир Ћирић
ПДР скијалишта Бојанине воде на Сувој планини Сл. лист Града Ниша 57/14 Слободан Мицић
ПДР Чамурлијски колектор за одвођење атмосферских и употребљених вода Сл. лист Града Ниша 57/14 Душан Радивојевић
ПДР Центар I у Блацу Сл. лист Општине Блаце 1/14  
ПДР комплекса ЕИ Ниш Сл. лист Града Ниша 26/14 Милица Максић
ПДР резервоарског простора IV висинске зоне-југ на локацији Марково кале Сл. лист Града Ниша 26/14 Весна Стојановић
ПДР Медошевачког колектора за одвођење употребљених вода Сл. лист Града Ниша 57/14 Весна Стојановић
ПДР индустријске зоне Мраморско брдо Сл. лист Града Ниша 12/14 Александар Ристић
ПДР одмаралишта Трупале Сл. лист Града Ниша 109/14 Тамара Јовановић
ПДР примарног цевовода II висинске зоне водоснабдевања Сл. лист Града Ниша 109/14 Весна Стојановић
ПДР пословно-производно-трговинског комплекса на простору инфраструктурног коридора Е-75 Сл. лист Града Ниша 5/14 Тамара Јовановић
ПДР граничног прелаза Рибарци у општини Босилеград Сл.гласник Града Врања 3/14 Валери Стоилков
ПДР саобраћајнице јужно од реке Нишаве Сл. лист Града Ниша 85/14 Марија Марковић
ПДР комплекса трафостанице Ниш 6 Сл. лист Града Ниша 109/14 Ивица Димитријевић
ПДР Трупалских колектора за одвођење атмосферских и употребљених вода Сл. лист Града Ниша 109/14 Весна Стојановић
2015    
ПДР блока на Трошарини Сл. лист Града Ниша 90/15 Бранимир Ћирић
ПДР дистрибутивног гасовода од тачке Н1 до МРС Вулкан Сл. лист Града Ниша 90/15 Милан Милосављевић
ПДР аеродрома Константин Велики Сл. лист Града Ниша 105/15 Душица Шеговић
ПДР дела државног пута Р-214 Сл. лист Града Ниша 44/15  
ПДР депоније Бубањ Сл. лист Града Ниша 9/15 Душица Шеговић
ПДР Келеш Сл. лист Града Ниша 89/15 Душица Шеговић
ПДР насеља Миџор у Белој Паланци Сл. лист Града Ниша 100/15 Александар Ристић
ПДР насеља Мурица у Белој Паланци Сл. лист Града Ниша 100/15 Александар Ристић
ПДР насеља Врбак у Белој Паланци Сл. лист Града Ниша 100/15 Александар Ристић
ПДР пута Плоче – Бојанине воде Сл. лист Града Ниша 90/15 Слободан Мицић
2016    
ПДР прикључног далековода Ниш 5 Сл. лист Града Ниша 79/16 Ивица Димитријевић
2017    
ПДР резервоара за воду Ражањ и резервоара за воду Витошевац   Весна Стојановић
ПДР Облачинско језеро Сл. лист Града Ниша 47/17 Александар Ристић
2018    
ПДР туристичко-рекреативног комплекса Мотела „НАИС 1“ и „НАИС 2“ Сл. лист Града Ниша 66/18 Маријана Митић
Прве измене и допуне ПДР аеродрома Константин Велики у Нишу Сл. лист Града Ниша 104/18 Душица Шеговић
ПДР комплекса ретензионог базена за колекторе атмосферских вода из Новог села и Бубањског колектора у обухвату ПГР подручја ГО Палилула – III фаза Сл. лист Града Ниша 118/18 Весна Стојановић
ПДР за грађевинско подручје уз инфраструктурни коридор и реку Нишаву на потесу СИЋЕВАЧКЕ КЛИСУРЕ Сл. лист Града Ниша 127/18 Милена Станојевић
ПДР за просторну целину „А“ у обухвату ПГР подручја ГО Нишка Бања 1. фаза Сл. лист Града Ниша 127/18 Јелена Палић
Измене и допуне ПДРа индустријске зоне у Пуковцу Сл. лист Града Ниша 110/18  
Измене и допуне ПДРа комплекса МХЕ Бисерка снаге 400kV са рекреативно-туристичким центром Топлички Бистрик Сл. лист Града Ниша 110/18  
Измене и допуне ПДРа комплекса соларних електрана Шајиновац 1, Шајиновац 2, и Шајиновац 3 на кп 568/1 у КО Шајиновац, снага 3х999kW Сл. лист Града Ниша 110/18  
ПДР Малчанске реке и колектора са пумпном станицом Сл. лист Града Ниша 127/18 Весна Стојановић
ПДР Војног комплекса Мирничка река у Куршумлији бр. 1324-29 од 04.09.2018 Решење о усвајању  
2019    
ПДР „Индустријски парк Добричево“ Сл.гл. Општине Ћуприја 43/19  
ПДР комплекса Ардија у Нишу Сл. лист Града Ниша 100/19 Тијана Илић
ПДР за блок омеђен улицама Триглавска, Ђорђа Крстића, Авалска и Душана Поповића Сл. лист Града Ниша 63/19 Валери Стоилков
ПДР сеоског насеља Биновце Сл.гласник Града Врања 33/19 Мирољуб Станковић
Измене и допуне ПДРа Мурица 1 Сл. лист Града Ниша 81/19 Мирјана Ивановић
Прве измене и допуне ПДРа Плоче – Бојанине воде Сл. лист Града Ниша 85/19 Слободан Мицић
2020    
ПДР пословно трговинског комплекса у Медошевцу Сл. лист Града Ниша 35/20 Мирјана Ивановић
ПДР насеља Просек Сл.лист Града Ниша 123/20 Тамара Јовановић
Измене и допуне ПДР-а депоније отпада Бубањ Сл.лист Града Ниша 123/20 Мирољуб Станковић
Измене и допуне ПДРа радне зоне Белеш у Димитровграду Сл.лист општине Димитров.,57/20 Мирјана Ивановић
ПДР радне зоне Југбогдановац Сл. лист Града Ниша 93/20 Маријана Митић
2021    
ПДР дела Рујничке реке Сл. лист Града Ниша 85/21 Весна Стојановић
ПДР насеља Сићево Сл. лист Града Ниша 85/21 Маријана Митић
ПДР археолошког налазишта Царичин град Сл.гласник Града Лесковца 9/21 Милица Максић
ПДР услужног центра Градина у Димитровграду Сл.лист општине Димитров., 64/21 Мирјана Ивановић
ПДР насеља Миљковац и локалитета Видриште Сл. лист Града Ниша 103/21 Бранимир Ћирић
2022    
ПДР насеља Доње Власе Сл. лист Града Ниша 49/22 Јелена Палић
ПДР насеља Јасеновик Сл. лист Града Ниша 20/22 Тамара Јовановић

Skip to content