Решење о именовању новог члана Надзорног одбора можете преузети овде

Решење о именовању Надзорног одбора можете преузети овде

Решење о именовању директора можете преузети овде

Измену регистрационе пријаве у АПР можете преузети овде

Информатор о раду за период 2019-2020 можете преузети овде

Програм пословања за 2021 можете преузети овде

Програм пословања за 2020 можете преузети овде

Програм пословања за 2019 можете преузети овде

Програм пословања за 2018 можете преузети овде

Програм пословања за 2017 можете преузети овде

Програм пословања за 2016 можете преузети овде

Програм пословања за 2015 можете преузети овде

Програм пословања за 2014 можете преузети овде

Програм пословања за 2013 можете преузети овде

Предлог Колективног уговора - директор ЈП Завод за урбанизам Ниш (25.02.2016.) можете преузети овде (pdf, 0.55 Mb)

Извештај ДРИ за 2015. годину можете преузети овде (pdf, 10.2 Mb)

Извештај ДРИ за 2015. годину можете преузети овде (pdf, 10.2 Mb

Информатор о раду за 2011. годину можете преузети овде (pdf, 1.2 Mb).

Извештај о реализацији програма пословања за период 01.01.2013. - 30.06.2013. године, можете преузети овде ( pdf, 4.9 Mb).

Одлуку о усвајању програма пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2013. годину можете преузети овде (pdf, 120 Kb).

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП Завод за урбанизам Ниш можете преузети овде

Програм пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2014. годину можете преузети овде

Програм пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2013. годину можете преузети овде

Квартални извештај - I квартал 2015 можете преузети овде

Квартални извештај - II квартал 2015 можете преузети овде

Одлука о усвајању Прве измене Програма пословања за 2014 можете преузети овде

Програм пословања 2015 можете преузети овде

Програм пословања за 2014 можете преузети овде

Прва измена Програма пословања за 2014 можете преузети овде

Редован Годишњи финансијски извештај са мишљењем ревизије преузмитге овде

Решење о именовању директора ЈП можете преузети овде

Решење о именовању Надзорног одбора ЈП можете преузети овде

Одлука о оснивању Завода можете преузети овде

Правилник о организацији и систематизацији Завода можете преузети овде

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке овде

Статут Завода можете преузети овде

Годишњи финансијски извештај за 2014. годину можете преузети овде (pdf, ~14 Mb).

Годишњи финансијски извештај за 2013. годину можете преузети овде (pdf, 2.3 Mb).

Годишњи финансијски извештај за 2012. годину можете преузети овде (pdf, 2.3 Mb).

Годишњи финансијски извештај за 2011. годину можете преузети овде (pdf, 6.8 Mb).

Годишњи финансијски извештај за 2010. годину можете преузети овде (pdf, 600 Kb).

Годишњи финансијски извештај за 2009. годину можете преузети овде (pdf, 1.5 Mb).

Годишњи финансијски извештај за 2008. годину можете преузети овде (pdf, 1.4 Mb).

Годишњи финансијски извештај за 2007. годину можете преузети овде (pdf, 429 Kb).

Skip to content